Value Added Logistics voorbeelden

Als logistiek dienstverlener moet u concurreren op kosten. Maar die aanpak kan niet oneindig doorgevoerd worden. Het is een vorm van roofbouw. Beter is om een stevigere relatie met de klant aan te gaan bijvoorbeeld door het leveren van Value Added Logistics (VAL), maar daar moet wel ruimte voor zijn.

Eerst noemen we enkele VAL voorbeelden van andere logistiek bedrijven. Daarna geven we aan hoe die ruimte gecreëerd kan worden.

Value Added Logistics voorbeelden

Leverbetrouwbaarheid is een goede basis van logistieke dienstverlening. Maar er is meer mogelijk. Door steeds opnieuw innovatieve oplossingen te ontwikkelen

De volgende Value Added Logictics voorbeelden zijn bedoeld u te inspireren minder op kosten te concurreren en meer op toegevoegde waarde:

  1. nachtlevering
  2. bouwdepot levering
  3. voorraadbewaking klant en automatisch bevoorrading
  4. Cleanroom (stof- en vetvrij leveren van goederen)
  5. verpakken, labellen, stickeren
  6. assembleren, productie
  7. screening, testen, kwaliteitscontroleValue Added Logistics voorbeelden
  8. reparaties
  9. shared warehouse (gerund door meer dan 1 organisatie, bv een food-leverancier en een retailer)

Value Added Logistics realiseren

Om nieuwe logistieke diensten te ontwikkelen moet er kennis, kunde en tijd voorhanden zijn. Een goede aanpak levert dan het gewenste resultaat. Aangenomen dat die kennis en kunde voor handen is moet als “enige” nog de tijd gemaakt worden. En dat is lastig want logistiek is vaak hectisch.

Toch merken we dat logistieke bedrijven over verborgen tijd beschikken. De volgende korte vragenlijst geeft u zicht welke ruimte uw logistieke organisatie heeft.

Die ruimte kunt u gebruiken om te besparen maar wellicht beter is het om die ruimte benutten om nieuwe logistieke diensten te ontwikkelen waarmee u uw klanten nog beter en langer kunt bedienen. Hier vindt u de vragenlijst en creëer hiermee uw eigen Value Added Logicstics voorbeelden.