Veerkracht supply chain voldoende?

Veranderende klantwensen, economische uitdagingen, schaarste aan grondstoffen, politieke onrust en nieuwe wettelijke eisen zijn voorbeelden van volatiliteit. In een zekere zin geen nieuws, echter de snelheid van veranderen en de mate van complexiteit is fors toegenomen en daar zit de uitdaging.

Hoe kunt u uw supply chain weerbaarder maken voor de volatiele internationale handel?

Het omgaan met deze volatiliteit kan gezien worden als een kans. Of als u het ziet als een bedreiging dan zet u in op controle, beheersing en risico-management.

Veerkracht supply chain

Veerkracht is de vaardigheid om zich op een positieve manier aan te passen – en zelfs te groeien – bij veranderende omstandigheden.

Lees hoe het vroegere Centraal Boekhuis zich tijdig en vooral succesvol transformeerde naar CB Logistics

Belangrijke aspecten om succesvol om te gaan met volatiliteit zijn:

1. Tijdig signaleren dat er iets aan de hand is. Hiervoor is het nodig dat iedereen binnen de supply chain de ogen en oren wijd open houdt.

2. Adequaat handelen en de juiste dingen doen cq maatregelen nemen

3. Accepteren dat volatiliteit de nieuwe norm is en de supply chain organisatie hierop in richten.

4. Lef en leiderschap

veerkracht supply chain

Succesvol inspelen op een veranderingen is een uitdaging, zeker als je beseft dat momenteel het slangingspercentage van verandertrajecten ongeveer 30% is.

> een aanpak voor succesvol veranderen is daarom cruciaal

> hier vind je 10 kritische succesfactoren voor een succesvolle verandering.

Wakkere organisaties halen eruit wat erin zit

Wakkere organisaties zijn alerter, zien meer mogelijkheden en denken in kansen. In wakkere organisaties wordt er beter gecommuniceerd. Zijn de processen meer gestroomlijnd en sluiten systemen beter aan.
Hierdoor worden er minder kosten gemaakt en wordt de klant beter bediend.
Met onze verbeterprojecten halen wij het beste in mensen en organisaties naar boven. Er komt energie vrij. Mensen praten weer met elkaar. Talenten worden benut en processen en systemen voegen meer waarde toe. De productiviteit stijgt. Met betrokken medewerkers realiseert u meer rendement.