Verandermanagement plan voorbeeld

Aan de vooravond van een veranderproject? En wil je een bewezen aanpak? Download dan gratis het verandermanagement plan voorbeeld wat je naar eigen inzicht kan aanpassen zodat je tijd bespaart, maar ook gebruik maakt van onze kennis en ervaring.

De inhoud van het verandermanagement plan voorbeeld

1. wat is het doel, aanleiding en urgentie van de verandering

2. wat zijn kaders voor de uitvoering en wie zijn betrokkenen (stakeholders) en wat betekent de verandering voor hen

3. wat is de veranderbereidheid en hoe bepaal en beinvloed je dieverandermanagement plan voorbeeld

4. wat is je interventieplan

5. wat is je communicatieplan

6. training en opleiding

7. de invoering (implementatie)

8. hoe zorg dat je dat nieuwe werkwijzes en nieuw gedrag blijvend zijn

9. hoe leg je de basis voor een proces van continue verbeteren

Voorbeeld veranderplan

Voorbeeld veranderplan

5096 downloads

Klik hier voor Voorbeeld veranderplan