Change management

Veranderingen binnen organisaties komen veel voor. Wij denken dat ze nog vaker gaan voorkomen omdat de wereld dynamischer is geworden en daarmee is de complexiteit van veranderingen ook is toegenomen

Change management wat is dat

In essentie is change management: Het beheersen of managen van veranderingen.
Het succesvol initieren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering, daarover gaat change management.

Maar hoe pak je dat aan? Wie betrek je?

change management

Stakeholders

Een verandering kent zogenaamde stakeholders. Wie heeft welk belang bij de verandering? Of wellicht is er sprake van weerstand of geringe veranderbereidheid. In onderstaande 10 tips zal je merken dat het betrekken van medewerkers veel terugkomt. Actief je stakeholders informeren en betrekken wordt stakeholder management genoemd.

Een handig model om inzicht te krijgen hoe stakeholders de veranderingen ervaren, is hier te vinden.

10 tips voor een succesvolle verandering

1 Maak duidelijk waarom de verandering nodig is
2 Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal moeten werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn
3 Betrek zoveel mogelijk medewerkers; beter nog zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn
4 Boek succes, hoe klein dan ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creeert (meer) betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team
5 Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk
6 Wees als manager een voorbeeld. Stel dat de verandering tot doel heeft klantgerichter te werken, zet dan niet je auto op de klanten-parkeerplaats (niet lachen maar het gebeurt)
7 Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en niet in discussie.
8 Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag. Accepteer dat je 3 stappen vooruit doet en 1 terug.
9 Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid)
10 Bied kaders waarin mensen aan de slag mogen. Faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen. Loslaten dus.

 

Wat levert change management op

In projecten en veranderingen wordt er regelmatig gewerkt met een aparte change manager. Aandacht voor change management is volgens onderzoek van Prosci niet alleen nodig maar levert ook een duidelijke resultaten, zie onder andere volgende figuur

change management voordelen

Dat zelfde onderzoek laat ook zien dat een belangrijk verbeterpunt is om vroegtijdig (lees: dus eerder dan nu gebeurt) change management in een project / verandering op te pakken.

Door: