Fasen bij verandermanagement

Het gepland aanpakken van veranderingen binnen organisaties kent een aantal fasen.

Fasen bij verandermanagement zijn goed om de kans op een succes optimaal te maken. Dus uit oogpunt van planning en beheersing kan je faseren. Je kan hierbij denken aan de 8 stappen die Kotter onderkent.

Een andere manier op te kijken naar de fasen te kijken is puur vanuit de inhoudelijke kant, te weten:

  • bedenken/diagnose/analyse
  • realiseren
  • implementeren
  • gebruiken

Kijk je vanuit weerstand bij medewerkers tijdens een verandertraject, dan zijn de volgende fasen te herkennen:

  • schok, verrassing
  • ontkenning
  • boosheid
  • apathie
  • herkenning
  • acceptatie

Via de SuccesGPS kan je meten hoe medewerkers het verandertraject ervaren. Op basis van de uitkomst kan het verandertraject qua aanpak e/o inhoud bijgesteld worden.

Welke veranderaanpak?

Het soort verandering bepaalt welke aanpak en fasen je doorloopt. Maar ook de overtuiging van de leider van de verandering is bepalend.

VAViA heeft als overtuiging dat medewerkers vaak tot meer in staat zijn en dat betrokkenheid van medewerkers zorgt voor een beter en blijvend resultaat en voor meer plezier. Schatgraven noemen wij dat, gebaseerd op LEAN en Sociale Innovatie.

Wij hanteren een aanpak gebaseerd op Kotter. Wij hanteren het verandertraject als middel om mensen te betrekken en hierdoor betrokkenheid te creëren. Door mensen een aantrekkelijk doel/perspectief, verantwoordelijkheid en ruimte te geven worden mensen uitgedaagd om hun talenten te benutten waardoor ze schitterende prestaties leveren.

fasen bij verandermanagement

Fasen bij verandermanagement

Soms kan het niet anders en is een grootschalige verandering noodzakelijk. Maar beter is om een proces van continue verbeteren te hebben zodat als het ware elke dag kleine verbeteringen plaatsvinden.

Diverse onderzoeken geven aan dat slechts 30% van deze verbeterprojecten de beoogde doelen realiseert. Meer dan de helft van dit percentage wordt veroorzaakt door het gedrag van management en medewerkers.

In dit white paper staat beschreven wanneer een verandering succesvol is en hoe dit aan te pakken.

groene lijn

Door: Willem Nooij

Meer weten? Neem contact met ons op