Wat kost een kilo verandermanagement

Gefeliciteerd! Als logistiek manager zult u zich de komende jaren namelijk niet vervelen. Want het aantal veranderingen die op u af komt zal toenemen. Sterker nog: ze zullen complexer worden. Herkenbaar? En de kans op slagen van veranderingen is slechts 30%.

Heeft u zich al verdiept in het vakgebied verandermanagement? Zo niet dan is het vanwege bovenstaande verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen.

Wat is dan dat verandermanagement?

Zonder een complete opsomming te maken gaat het bij verandermanagement in essentie om het beheersen of managen van veranderingen.
 Of nog iets concreter: het succesvol initieren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering.

Denk aan een andere manier van werken en betere sturing van uw logistieke processen door een nieuw WMS.

Verandermanagement gaat verder dan een nieuwsbrief en een training van het nieuwe systeem. Verandermanagement gaat over het betrekken van medewerkers, het omgaan met weerstand, het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zorgen dat het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze soepel geimplementeerd worden, dat is de kern.

En verandermanagement gaat er vooral om dat de geplande voordelen (opbrengsten) van het nieuwe systeem behaald worden.

Kosten verandermanagement

Een terechte en typische Hollandse vraag is: “wat kost een kilo verandermanagement”. En gelukkig is daar onderzoek over beschikbaar.

Volgens het Prosci Benchmarking Report van 2012 (ISBN 978-1-930885-59-2) zijn de kosten voor verandermanagement ongeveer 100.000 euro als de verandering betrekking heeft op 100 medewerkers.

Datzelfde rapport zegt dat ongeveer 18% van het totale projectbudget (ook weer bij 100 medewerkers) besteed wordt aan verandermanagement.

Voor steeds meer logistiek managers zijn de tijd en de kennis die nodig zijn voor succesvol verandermanagement reden om een specialist in te schakelen. Maar het is net zoals het huis schilderen, u kunt het ook zelf doen…

Specifiek voorstel? Neem contact met ons op