Verandermanagement modellen

Boekenkasten zijn vol geschreven met verandermanagement modellen, strategieën en aanpak.

Onderstaand een overzicht.

Bron Veranderstrategie
Divers Organizational Transformation Organizational Development
Weick & Quinn (1999) Episodic / planned change Continous / emergent change
Beer & Nohria (2000) Theorie E Theorie O
Boonstra (2000) Ontwerpen Ontwikkelen
Chin & Benne (1970) machts-dwang empirisch-rationeel ruil-beloning normatief re-educatief
Van der Zee (1995) directief diffusie interactie ontwikkeling
Berenschot, Ten Have (1999) intervenieren transformeren implementeren vernieuwen
Huy (2001) commanding engineering teaching socializing
Reistma (2003) directief tell & sell onderhandelend ontwikkelend
Caluwe (2002) geeldruk blauwdruk rooddruk groendruk witdruk
Boonstra (2004) doorduwen verhuizen onderhandelen trekken ontdekken

Ook Kotter met zijn 8-stappen model en Adkar zijn bekende en veel gebruikte aanpakken.

Klik hier voor een voorbeeld verandermanagement plan

verandermanagement modellen

Door: