Hoe verbeter ik de prestatie in ons magazijn

Heb jij als logistiek manager het idee dat de logistieke prestatie beter kan of wellicht beter moet?

Moet de orde en netheid beter? Of de veiligheid omhoog? Of beter voorraadbeheer? Een nieuw WMS? Of wellicht moet de in/uitruimsnelheid omhoog of het aantal fouten en klachten naar beneden. Of moet de kwaliteit van de teamleiders omhoog? Op zoek naar nieuwe diensten voor klanten (Value Added Logistics)?

Wat zijn de ontwikkelingen?

Logistiek is benoemd tot 1 van de topsektoren. Het belang van logistiek is dus duidelijk. De toenemende complexiteit en automatisering van het werk vraagt om steeds beter en hoger opgeleide mensen.

Flexibiliteit qua inzetbaarheid van medewerkers is steeds meer gewoon, net zoals flexibiliteit in werktijden. Er wordt nogal wat van management en medewerkers gevraagd. In een cultuur die vaak gericht is op hard werken en niet lullen maar poetsen. En elke keer is de uitdaging om op tijd en correct te leveren plus de constante druk om efficienter (lees goedkoper) te werken. Kortom een mooie branche maar met een pittige uitdaging.

Gebaseerd op opdrachten die we hebben gedaan bij logistieke bedrijven zoals NSK-EDC, CB Logistics, Nippon Express, DFDS, ERIKS is hierna aangegeven hoe u de vraag: “Verbeter de prestatie in ons magazijn” kunt aanpakken.

Wanneer doen we het goed

Het is vaak duidelijk welke prestatie dagelijks geleverd moet worden. Minder vaak is duidelijk wat de ambitie voor de langere termijn (bv 3 jaar)  van  het bedrijf is. Het benoemen van die ambitie is van belang om te weten welke verbeteringen wel en welke niet opgepakt moeten worden. In veel magazijnen is het al zo druk dus een verbeterproject erbij is al een hele uitdaging.

Ervaring laat zien  dat een ambitie richting en vooral energie geeft. Voorwaarde is wel dat medewerkers zich aangetrokken voelen tot die ambitie. En die betrokkenheid kan je realiseren door ze vroegtijdig te betrekken.

Is er verbeter potentieel in uw logistieke afdeling of organisatie?

Natuurlijk kan iets altijd beter of sneller. Maar wat is haalbaar? Via deze 8 vragen krijgt u direct zicht op het besparings-potentieel in uw logistieke organisatie of afdeling.
Dit potentieel kunt u gebruiken om de kosten te verlagen maar wellicht is het beter om te kijken hoe u hiermee nieuwe of betere diensten kunt ontwikkelen voor uw klanten.

De eerste verbeterstap

Een verbetering lijkt altijd om 1 onderwerp te gaan bijvoorbeeld Orde en Netheid. De oplossing lijkt simpel: iedereen aanspreken en vertellen wat de regels zijn en benadrukken ‘afspraak is afspraak’. Maar als het zo simpel was dan was dit probleem geen probleem.

Kijk naar werkprocessen, ondersteunende IT-systemen, rol van leiding, het gedrag en de houding van medewerkers en het werkelijke probleem wordt duidelijker en de oplossing dient zich aan. Betrek je mensen (liever een paar teveel dan 1 te weinig).

Start met kleine verbeteracties, zorg dat er resultaat geboekt wordt, en vier of communiceer die resultaten. Iedereen ziet dat de verbetering is gelukt maar ook dat het verbeterproject serieus wordt opgepakt.

Start de volgende verbeteractie, en herhaal dit zodat je steeds dichter bij de ambitie komt.

Laat die verbeteracties door eigen medewerkers doen want zij hebben de kennis en kunde. En vooral omdat zij er voordeel bij hebben. Wij zien bij veel logistieke bedrijven dat er veel talent aanwezig is maar dat die talenten te weinig gebruikt worden. Zie een verbeterproject ook als een leer- of ontwikkeltraject. Geef medewerkers kansen en begeleid ze.

Verbeter de prestatie in ons magazijn: Geen tijd of ervaring?

In een aantal gevallen is het te overwegen een verandermanager in te schakelen. Dat kan iemand uit de eigen organisatie zijn of een externe verandermanager. Inschakelen gebeurt bijvoorbeeld als directie / management beseft dat zij zelf ook een onderdeel van de verandering zijn. Of omdat ze te weinig tijd voor of ervaring met verandertrajecten hebben.

succesvol veranderen en implementeren

Het betrekken van objectieve buitenstaanders is een teken dat het verandertraject belangrijk is. En het blijkt dat de verandermanagers en organisatie adviseurs kunnen zorgen voor vertrouwen waardoor in een korte tijd zeer veel informatie beschikbaar is zodat het verandertraject optimaal ingericht kan worden.

Dit is een overzicht van onze klanten. Hier staan onze praktijk beschrijvingen.
Dit zijn onze mogelijkheden om logistieke bedrijven te helpen.

Weten hoe onze klanten onze inzet waarderen, klik dan hier