Werkwijze

In onze aanpak gaan wij op zoek naar de aanwezige, maar vaak nog verborgen, kennis en kunde van medewerkers. Wij gebruiken en ontwikkelen de talenten binnen de organisatie. Schatgraven noemen wij dit. Leidraad is ons 7-stappenplan.

Als eerste stap zorgen wij voor een gemeenschappelijk beeld van de noodzaak tot veranderen. Diversiteit en Dialoog zijn hierbij cruciaal. Via interviews, gestructureerde vragenlijsten (SuccesGPS) zorgen wij voor inzicht.

Door kaders te stellen ontstaat er ruimte voor de teams om een wenkend perspectief (ambitie) te bepalen en gezamenlijk te werken aan de benodigde route en acties om dit wenkende perspectief te realiseren.

Wij creëren geen grote veranderprogramma’s, maar zetten kleine stapjes zodat resultaten eerder zichtbaar zijn en er succes en vertrouwen in de nieuwe manier van werken ontstaat.

Het is een proces verbeteren en  leren waarbij er bij succes steeds meer speelruimte gegeven kan worden.

Schatgraven leidt tot duurzame (blijvende) prestatieverbetering en tot meer plezier in het werk.

Enkele praktijkvoorbeelden staan hier beschreven.

Toegevoegde waarde

Organisaties kiezen voor VAViA omdat directie/management beseft dat zij zelf ook een onderdeel van de verandering zijn. En omdat ze onderkennen dat ze te weinig tijd voor of ervaring met verandertrajecten hebben. En ze ervaren de toegevoegde waarde van de aanjaagfunctie van een extra partij als prettig.

Bijkomend voordeel is dat het betrekken van objectieve buitenstaanders een teken is dat het verandertraject belangrijk is. En het blijkt dat de VAViA adviseurs kunnen zorgen voor vertrouwen waardoor in een korte tijd zeer veel informatie beschikbaar is zodat het verandertraject optimaal ingericht kan worden.