Wiki Verandermanagement

Onderstaand een overzicht plus toelichting op begrippen en definities die gebruikt worden binnen het vakgebied Verandermanagement. Met deze Wiki Verandermanagement willen wij kennis delen. Suggesties zijn zeer welkom.

Wiki Verandermanagement

A

Acceptatie

Een verandering betekent dat medewerkers een nieuwe werkwijze moeten gaan toepassen en accepteren.

B

Baten

Baten (‘benefits’) zijn de opbrengsten van een verandertraject. Deze kunnen kwalitatief zijn (betere service aan klanten, bijvoorbeeld)maar zijn bij voorkeur kwantitatief (10% minder klachten, bijvoorbeeld). Baten geven richting aan het verandertraject en dienen als doel om te bepalen of een verandering succesvol is.

C

Communicatie

Communicatie over de verandering (wat is de status en hoe is de voortgang) is belangrijk om alle stakeholders goed geïnformeerd en betrokken te krijgen en te houden.

D

Duurzaam

Een verandering is duurzaam als de resultaten blijvend zijn en er dus geen terugval naar het oude plaatsvindt. Duurzaam kan ook betrekking hebben op hoe de verandering wordt aangepakt en in welke mate rekening wordt gehouden met People, Planet en Profit

 

E

Naam C1

Toelichting op Naam C1

F

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

G

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

H

Homeostase

Dit si een begrip uit de biologie waarmee bedoeld wordt dat een systeem zichzelf in stand wil houden. In veranderingen wordt hier met homeostase bedoeld dat er terugval naar het oude gedrag kan plaatsvinden.

I

Interventie

Een interventie is een tussenkomst of ingreep om kennis, houding maar vooral gedrag te beinvloeden. Voorbeelden van interventies in de context van veranderingen: het doen van onderzoek naar de productiviteit van een afdeling; het samenvoegen van afdelingen; ontslag van een medewerker; het houden van een workshop etc.

J

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

K

Kotter

John Kotter is een verandermanagement expert uit Amerika en is bekend om zijn 8 stappen. Maar ook vanwege boeken over verandermanagement zoals “Onze ijsberg smelt” (ISBN 9789047000921).

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

L

Lewin

Kurt Lewin is bekend vanwege zijn aanpak “Unfreeze – Change – Freeze” waarmee wordt bedoeld dat een organisatie(onderdeel)  eerst los moet komen (van oude gewoontes en werkwijzes) alvorens in beweging te komen en dat daarna de organisatie de nieuwe gewoontes en werkwijzes moet borgen zodat de verandering blijvend is.

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

M

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

N

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

O

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

P

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

Q

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

R

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

S

Stakeholders

Dit is de verzamelnaam voor individuen of groepen die belang of invloed hebben op de verandering. Dit kunnen interne afdelingen zijn van een bedrijf, de OR, maar ook klanten, leveranciers, brancheorganisaties.

Stakeholder management

Dit is het planmatig betrekken en beïnvloeden van stakeholders. Dit kan bijvoorbeeld via voorlichting, maar ook door stakeholders actief te betrekken.

Naam C3

Toelichting op Naam C3

T

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

U

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

V

Verandermanagement

In essentie is dit het beheersen of managen van een verandering in een organisatie. Een verandering kan zijn het invoeren van nieuwe werkwijze, een nieuw IT-systeem, andere wetgeving, een fusie of integratie, groei als gevolg van nieuwe klanten, etc

Veranderbereidheid

Dit woord wordt vaak gezien als tegenhanger van het woord Weerstand. Het geeft aan in welke mate medewerkers bereid zijn om de gewenste verandering te accepteren.

Naam C3

Toelichting op Naam C3

W

Weerstand

Bij verandering zullen medewerkers vaak iets anders moeten doen, dan ze voorheen deden. Dit kan weerstand tot gevolg hebben. De oorzaak van weerstand kan divers zijn: niet begrijpen waarom de verandering nodig is, of angst om te veranderen, maar ook onvoldoende getraind om te kunnen veranderen.

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

Y

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

Z

Naam C1

Toelichting op Naam C1

Naam C2

Toelichting op Naam C2

Naam C3

Toelichting op Naam C3

Begrippenlijst en Verandermanagement definities

Heb je aanvullingen op de wiki en begrippenlijst over verandermanagement, laat het ons weten via onderstaand reactie mogelijkheid.