Ziekteverzuim verlagen Logistiek, hoe doe je dat?

Leestijd: 2 minuten

Ziekteverzuim is een belangrijk aandachtspunt voor elke manager. Zeker in de Logistiek. Niet alleen vanwege de kosten maar ook vanwege het feit dat het vaak hectisch is in de logistiek en ervaren medewerkers hard nodig zijn.

Veel logistieke bedrijven zijn actief bezig met ziekteverzuim. Op basis van onderstaande grafiek is duidelijk dat ziekteverzuim in de sector Vervoer en Opslag hoog is ten opzichte van andere sectoren. Als norm zou 3,5% aangehouden moeten worden en volgens de grafiek zit Vervoer en Opslag op 4,5%. Let wel dat 1% bij 100 medewerkers ongeveer 45.000 euro kost.

ziekte percentage logistiek

Ziekteverzuim verlagen, aanpak 1

Bij een aantal logistieke bedrijven is er een beloningssysteem geïntroduceerd om het ziekteverzuim, van vaak meer dan 8%, te verlagen. Dit betekent dat de hiervoor getoonde cijfers (van 4,5% ) eigenlijk hoger liggen.
Deze aanpak kan interessant zijn maar kent ook gevaren. Want als iemand gedreven door de beloning toch gaat werken en fouten maakt of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt?

Ziekteverzuim verlagen, aanpak 2

Beter is om op zoek te gaan naar de kern van het ziekteverzuim. De rol van de directe manager is hierin belangrijk.

Ook de mate van betrokkenheid is belangrijk zoals uit onderstaande figuur is te concluderen.

betrokkenheid medewerkers

Onderstaande figuur maakt duidelijk dat de hoogte van ziekteverzuim toeneemt naarmate het bedrijf qua aantal medewerkers toeneemt.

ziekteverzuim verlagen logistiek

Mentaal verzuim

Naast fysiek verzuim is er binnen bedrijven ook sprake van mentaal verzuim. Men is wel aanwezig maar is er met het hoofd niet helemaal bij. Meer informatie over mentaal verzuim is hier te vinden.


Nog meer interessante artikelen over Verbeterprojecten