logistics performance improvement step by step

Trends in verandermanagement

Leestijd: < 1 minuut

Gebaseerd op onze praktijk en diverse publicaties zien en verwachten wij de volgende trends op het gebied van verandermanagement en organisatieverandering.

  1. Recente en komende inzichten in de werking van ons brein geven nieuwe handvatten om een verandering succesvoller te laten verlopen (ratio vs emotie; de kracht van het onderbewuste)
  2. Kort cyclisch veranderen (3 tot 6 maanden) zal de norm zijn; veranderingen die langer dan 12 maanden duren zijn per definitie niet succesvol omdat de omgeving snel  verandert.
  3. De term weerstand bij medewerkers zal niet meer direct gerelateerd worden aan het feit dat medewerkers niet willen, maar zal gerelateerd worden aan het feit dat de manager niet in staat is om draagvlak voor de de verandering te zorgen
  4. Zingeving (het doel; de reden voor)  zal een belangrijke succesfactor worden voor organisaties en dus ook voor veranderingen.
  5. Het meten of de doelen (baten) van de verandering gehaald zijn zal frequenter plaatsvinden (nu wordt dat voor ‘slechts’ een kwart van de veranderingen gedaan)
  6. Verandertrajecten gaan beschouwd worden als mogelijkheden om talent  van medewerkers en leidinggevenden te benutten en te ontwikkelen; individueel trainen maakt plaats voor on-the-job (“on-the-change”) teamleren.
  7. De slagingskans van organisatieveranderingen (nu 30%) zal toenemen omdat management beseft dat zij de belangrijkste succesfactor zijn
  8. Management beseft dat een volgende stap in de carrière mede afhankelijk is van een succesvolle organisatieverandering
  9. Management zal mede daarom gericht kennis opdoen over verandermanagement en ervaringen gaan delen.
  10. Organisaties zullen de opgedane verandermanagement kennis en ervaring bundelen en zorgen dat er een standaard aanpak komt en dat die aanpak wordt toegepast

Graag vernemen wij jouw zienswijze en verwachtingen ten aanzien van organisatieverandering en verandermanagement.

Via deze link meer informatie om veranderingen succesvol te implementeren.