Skillsmatrix voor het ontwikkelen van mensen en processen

Elk bedrijf wil optimaal presteren. En dat betekent dat het de juiste producten of diensten maakt tegen een gunstige prijs. En natuurlijk moet de kwaliteit goed zijn.

Omdat te realiseren moeten de volgende 3 onderdelen goed werken: processen, systemen (‘gereedschap’) en medewerkers.

Voor het ontwikkelen en benutten van de kwaliteiten van medewerkers is vanuit de Lean-filosofie een handig tool beschikbaar genaamd de skillsmatrix. Het heeft wellicht een beetje saai imago en het is vaak ‘slechts’ een spreadsheet, maar de kracht en waarde is groot.

De waarde van de skillsmatrix

Eerst even een korte uitleg wat de skillsmatrix bevat: simpel gezegd het is een opsomming van de mensen in een team of afdeling en die zijn gekoppeld met de processen en activiteiten die plaatsvinden binnen dat team of afdeling. En dan is per medewerker en per proces/activiteit aangegeven in welke mate hij/zij dat proces/activiteit beheerst. En hieruit vloeit voort waar het noodzakelijk is om te ontwikkelen.

Wat levert de skillsmatrix op

1. welke vaardigheden in een team nodig zijn
2. een visueel duidelijk overzicht dat eenvoudig te communiceren is
3. snel te identificeren welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden
4. een hulpmiddel voor het planning van een adequate bezetting tijdens de vakantie of ziekte
5. medewerkers zien wie welke vaardigheden beschikt en dat stimuleert eigen ontwikkeling
6. het geeft zicht op de progressie die een team maakt qua ontwikkeling en productiviteit en meet daarmee het effect van training en ontwikkeling
7. het zorgt voor aansluiting bij de vraag van de klant

 

Veel bedrijven werken aan de multi-inzetbaarheid van medewerkers en hier ondersteunt de skillsmatrix ook bij. Hetzelfde geldt voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

En ook de nieuwe ISO-9001 2015 (m.n. 7.1.6) regeling is een extra stimulans om met de skillsmatrix aan de slag te gaan.

Maar de echte basis om hiermee aan de slag te gaan ligt toch in de behoefte om mensen te ontwikkelen. De wijze waarop daar invulling aan gegeven kan worden is mooi beschreven in het boek Toyota Kata. Hier staan zowel de verbeterkata als de coachingskata heel duidelijk benoemd en wat essentieel verschillend is met de meer westerse stijl van ontwikkelen van medewerkers.

Skillsmatrix, next level

De naam is wellicht niet helemaal passend. Een ‘talentmap’ is spreekt mogelijk meer aan.

De waarde van de skillsmatrix zit ook in het feit dat de progressie van het team bijgehouden wordt op het niveau van de prestaties van het team. Door ook op gezette momenten (1x jaar) een teamanalyse te doen kan naast de vooruitgang in termen van KPI’s ook de ontwikkeling van het team gemeten worden.

 

 

skillsmatrix ontwikkelen van mensen en processen

Klik op de afbeelding voor meer informatie