5 SUCCESFACTOREN VERANDERMANAGEMENT

Leestijd: 2 minuten

Uit enquête, gehouden onder 350 managers wereldwijd, blijkt dat het centrale aandachtspunt van verandermanagement moet liggen bij de mensen die direct met de veranderingen te maken krijgen.
De meeste van de onderzochte leidinggevenden geven toe dat veel bedrijven daar onvoldoende rekening mee houden.

5 Succesfactoren verandermanagement

Booz & Hamilton stelde naar aanleiding van de reacties vijf succesfactoren verandermanagement op:
1. Het management moet een volledig en gedetailleerd inzicht hebben in de impact van de verandering op het personeel.
2. De communicatie naar de werknemers moet altijd duidelijk zijn. Niet alleen de rationele kant van de veranderingen, maar ook juist de emotionele aspecten moeten worden meegedeeld.
3. Het management moet altijd het goede voorbeeld geven door de nieuwe denk- en werkwijze zelf toe te passen.
4. Het personeel moet zich betrokken voelen bij de organisatieveranderingen.
De verandering moet van hen en voor hen zijn.
5. De veranderingen moeten tot diep in de kern van de organisatie doordringen. Personeel blijft vaak hangen in oud gedrag. Na doorvoering moeten de veranderingen daarom langere tijd worden benadrukt, zodat deze een inherent onderdeel van de organisatie worden.

VOLLEDIGE ARTIKEL

http://www.strategy-business.com/media/file/00057.pdf

Naar mijn mening zijn er meerdere succesfactoren verandermanagement. Wat te denken van de eerste stap die Kotter benoemt: Sense of Urgency. Of een sterk team. Hiermee zeg ik niet dat Booz geen gelijk heeft, sterker nog de aandacht voor medewerkers is cruciaal.
Ik zou bij Kotter nog verder willen gaan door medewerkers al bij stap 1 te betrekken. En gezamenlijk het beeld van de toekomst te benoemen. Dat werkt als een magneet voor iedereen en geeft energie. Betrokkenheid is cruciaal! Het gaat niet betrokken om voelen, maar betrokken zijn door actief deel te nemen aan de veranderingen.

Verandertrajecten zijn perfecte mogelijkheden om talent  van medewerkers en leidinggevenden te benutten en te ontwikkelen; individueel trainen maakt plaats voor on-the-job (“on-the-change”) teamleren. Wij noemen dat Schatgraven.

succesfactoren verandermanagement

Leave a Reply