Klaar voor de groei

Leestijd: 2 minuten

Inleiding
Een succesvolle voedingsmiddelen producent stelde ons eind 2011 de vraag om de organisatie voor te bereiden op verdere groei van 10-15% .

Situatie
De organisatie bleek op enkele posities kwalitatief en kwantitatief niet optimaal bezet. Een nieuwe organisatiestructuur, herverdeling van taken en werving leek nodig.

Wat is er gedaan
Om goed zicht te krijgen op de organisatie heeft kennismaking met het management plaatsgevonden, is een cultuurdiagnose (Quinn, Cameron OCAI) gedaan en is diverse malen deelgenomen aan het managementoverleg. Ook is de SuccesGPS  gebruikt om een beeld te krijgen hoe medewerkers de verandering ervaren.

Voorgesteld is aan de directeur om duidelijk te maken aan alle deelnemers wat de ambitie is. En wat de bijhorende prestatie-indicatoren zijn. Hierdoor ontstond een goed beeld van wat verwacht werd van een ieder. Ook zijn de processen, taken en verantwoordelijkheden besproken en aangepast.

Bij alle aanwezigen werd duidelijk dat er een vacature voor een assistent bedrijfsleider was en een vacature voor administratieve ondersteuning. Plus dat een verschuiving van 1 positie moest plaatsvinden.

Uit de ambitie en bevestigd via de cultuurdiagnose en de prestatie-indicatoren, bleek een duidelijke focus op kwaliteit. Dit gaf input voor de nieuwe organisatie-structuur, processen en functies en met name de nieuwe functie van assistent bedrijfsleider.

Mooi was het om te merken dat er onverwacht een interne kandidaat opstond om de vacature van assistent bedrijfsleider te vervullen. Op meerdere fronten werden talenten ontdekt en aangewend. Schatgraven dus.

Verder heeft coaching plaatsgevonden mede gebaseerd op de Human Performance Contextscan zodat het management nu kwantitatief en kwalitatief op orde is.

Hoe verder
De vacature voor administratieve ondersteuning is nu in gang gezet. De volgende stap is om medewerkers verder te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf om zo wellicht meer dan de beoogde 10-15% groei te realiseren.

Quote van de klant
Sociale innovatie (Schatgraven) werkt echt. Naast het oorspronkelijke doel is tevens een veranderproces op gang gekomen bij de mensen zelf.

Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Leave a Reply