Ren je rot

Leestijd: 2 minuten

De invoering van een nieuw systeem e/o werkwijze betekent dat medewerkers goed geinformeerd moeten worden. Maar er is meer nodig: medewerkers moeten ook willen en kunnen veranderen.

Bij een simpele wijziging is dat snel geregeld, maar bij een vervanging van een ICT-systeem of  re-organisatie vergt dat een gedegen aanpak.

Spel
Vandaag bij een opdrachtgever van ons het spel “Ren je rot’ gespeeld. En dat was een groot succes. Het spel in het kort:
–       vragen met 3 antwoord-mogelijkheden
–       de deelnemers moeten 1 van de 3 antwoorden kiezen en dan naar de fysieke plek toe rennen
–       en natuurlijk gaan de vragen over de aanstaande verandering

Zo wordt duidelijk wie welk antwoord geeft en met een goede ‘quizmaster’ kan dan de dialoog starten. Bv door uitleg te vragen waarom iemand voor dit antwoord heeft gekozen. Succes verzekerd, ook vandaag weer. Met als resultaat niet alleen de terugkoppeling “was erg leuk”, maar ook “was zeer nuttig en boeiend”. Op naar de volgende stap.

Plan
Het spel is natuurlijk een onderdeel van het totale Interventie en Communicatieplan. Maar ook stakeholdermanagement, benefitmanagement en de veranderstrategie spelen een belangrijke rol in de succesvolle verandering. Alles tesamen wordt Business Change Management. Een voorbeeld van een changemanagement plan staat hier.

Onderstaande grafiek toont het effect van change management  aan.

succesvol verandermanagement

Wanneer is de verandering een succes
Een verandering (nieuw ICT-systeem, re-organisatie etc) heeft in de regel tot doel om beter te presteren. In de aanloopfase zal echter de prestatie onder het huidige niveau kunnen liggen als gevolg van gewenning en aanloopproblemen. (zie figuur 1)Dia1

Het is de kunst om deze terugval zo beperkt mogelijk te houden qua diepte en qua duur om daardoor zo snel mogelijk beter te gaan presteren dan voorheen. Op dat moment gaat de investering zich terug verdienen (baten worden groter dan de geïnvesteerde kosten).

Schatgraven
Als Schatgraver gaan wij verder: wij zorgen dat medewerkers hun talent (kennis, kunde en creativiteit) volledig gaan ontdekken en benutten zodat er meer wordt gepresteerd dan oorsponkelijk de bedoeling was. Continue verbeteren, elke dag weer. Vandaag is Anders.

You may also like
Benchmark logistiek veranderkunde
Logistieke samenwerking: Menselijke factor sleutel tot succes
Highlights boek Switch – veranderen als verandering moeilijk is

Leave a Reply