Verslag bedrijfsbezoek ERIKS

Leestijd: 5 minuten

Op 24 juni 2014 hebben 14 managers uit de Logistiek een kijkje gekregen in de wereld van ERIKS, hun operatie en verbetertraject. Tevens was er ruimte voor “food for thought” en hebben we via Google Glass een blik in de (nabije?) toekomst kunnen werpen.

Hierbij de highlights zoals ik (Ben van Berkel) dit bedrijfsbezoek ERIKS van 24 juni 2014 beleefd heb.

ERIKS een groots bedrijf!

ERIKS, sinds 2009 onderdeel van SHV, is een in 27 landen mondiaal opererend bedrijf wat met 7500 medewerkers in 2013 een omzet realiseerde van €1,8 miljard, waarbij het merendeel van de omzet uit de US blijkt te komen. Een bedrijf dat zich wil profileren als innovatieve dienstverlener.ERIKS bedrijfsbezoek

Het verandertraject

Astrid Beelen, logistiek manager ERIKS Alkmaar en de gastvrouw van vandaag, neemt ons mee in het verbetertraject dat zij en VAVIA in de persoon van Willem Nooij afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Enthousiast vertelt ze dat het verbetertraject als doel heeft de orde en netheid, de doorstroming en de productiviteit van het magazijn te bevorderen. Uitgangspunten bij deze veranderingen zijn het betrekken van medewerkers wat leidt tot betrokkenheid en betrokkenheid leidt tot meedenken, plezier en een verhoging van de prestaties.

Astrid gaf aan dat inbreng van Willem vooral bestond uit helpen schetsen van een route waarlangs de verandering kon plaatsvinden met hierin de benodigde stappen. Daarnaast hielp hij de leidinggevenden om hun medewerkers te betrekken zonder zelf het plaatje al helemaal in te vullen maar juist ruimte te geven aan hun medewerkers.

Het verhaal over het plan van Aanpak dat als “prop” in de prullenbak belandde is hier een mooi voorbeeld van. Een teamleider die zijn medewerkers wilde betrekken bij het verbeteren van de operatie had zelf al het plan van aanpak voor de benodigde verbeteringen ingevuld en wilde van Willem weten of dit tot de gewenste verbetering zou leiden. Zonder een waardeoordeel over de inhoud van het betreffende plan van aanpak te geven gaf Willem aan dat, hoewel natuurlijk goed bedoeld, hij hier beter “een prop” van kon maken om die vervolgens weg te gooien. Door dit plan nl. zelf te maken zou er een unieke kans om medewerkers te betrekken verloren gaan. Door het betrekken van de medewerkers kreeg het plan een hogere kwaliteit en werd de betrokkenheid van de betreffende medewerkers vergroot waardoor het meedenken niet een eenmalige actie zou zijn.

Het resultaat van het verbetertraject tot nu toe is een productiviteitsverhoging van 5%, een omgeving waar orde en netheid troef zijn en waar er een sterke afname is van het aantal veiligheidsincidenten. Een traject dat nog steeds doorgaat en wat
naar meer smaakt.

Meer weten over dit verandertraject bij ERIKS? Klik op de volgende link http://schatgraven.nl/logistiek-bij-eriks/ of lees het interview met Astrid en Willem in het april nummer van het blad Logistiek. Of kom naar de Masterclass Veranderkunde in de Logistiek op 23 oktober 2014.Veranderkunde in de Logistiek

 

 

 

Food for thought

Willem daagde de aanwezigen uit door het stellen van prikkelende vragen waar naar mijn idee verrassende antwoorden op kwamen.

Op de vraag of we in 2020 dezelfde hoeveelheid logistiek met 15% minder mensen kunnen uitvoeren gaf iedereen een bevestigend antwoord. Op de vraag waardoor dit zou kunnen komen, zocht bijna iedereen dit vooral in de hoek van de technische innovatie (automatisering) en niet of nauwelijks in de sociale innovatie (medewerkers betrekken en slimmer werken).

Op de vraag ‘Wie er denkt dat een hogere betrokkenheid van de medewerkers leidt tot een hoger rendement’, was bijna iedereen hiervan stellig overtuigd. Het antwoord op de vraag ‘Wie er actief stuurt om de medewerkers meer betrokken te krijgen’ was echter verrassend. Dit doet nl. bijna niemand! Redenen die hiervoor werden genoemd waren dat niet alle medewerkers behoefte hebben om te worden betrokken in het meedenken, dan wel dat het betrekken en mee laten denken van medewerkers te veel tijd kost die er vaak juist niet is of dat dit in projecten soms gebeurt maar wel lastig blijkt.

ERIKS bedrijfsbezoek

De aanwezigen staan hier trouwens niet alleen in, want juist de Logistiek branche blijkt op het onderwerp sociale innovatie achter te blijven ten opzichte van andere branches. Gegeven de cijfers die Willem liet zien over de scores m.b.t verzuim, meedenken, arbeidsongevallen en tevredenheid van de Logistieke branche in vergelijking met andere branches ligt hier nog genoeg ruimte voor verbetering.

De discussie die volgde gaf ook aan dat de medewerkers die in 2020 nog werkzaam binnen de Logistiek zijn, medewerkers zijn die meedenken en kunnen zorgen voor snelle aanpassingen binnen de logistieke processen om aansluiting te kunnen blijven vinden bij de aan sterke veranderingen onderhevige logistieke wereld. Dit alles vraagt ook om een bepaald type leiderschap

VAViA heeft in samenwerking met de vLm (Vereniging Logistiek Management) een kiemgroep opgericht wat juist met dit thema, leidinggeven aan een volatiele logistieke wereld met logistieke managers aan de slag wil. Mocht dit thema je als logistiek manager aanspreken dan kun je je via ons aansluiten bij deze kiemgroep.

Voor meer informatie verwijs ik je via deze link: http://www.vlm.nl/2014/05/28/oproep-nieuwe-vlm-kiemgroep-wie-beweegt-mee/ naar de website van het vLm waar deze kiemgroep beschreven staat.

Rondleiding

Onder leiding van Astrid en Norbert konden we met onze eigen ogen zien waar ERIKS groot in is geworden en wat de effecten van het verbetertraject tot nu toe zijn geweest. Een van de zaken die gelijk opvielen was de orde en netheid in het warehouse. Iets wat zich natuurlijk in extreme mate in de Cleanroom manifesteerde maar ook in de rest van het warehouse opviel. Daarnaast gaf Astrid in haar rondleiding aan wat de mogelijke volgende verbeterstappen worden.

Een blik in de toekomst

John Kivit van Shareforce gaf ons letterlijk en figuurlijk een blik in de (nabije) toekomst. Hij is binnen Nederland één van de 30 die in het bezit is van een Google Glass. Een product dat hoogstwaarschijnlijk aan het einde van dit jaar officieel in Nederland op de markt komt. Na enige uitleg over de werking en mogelijkheden van de bril mochten de aanwezigen ook hun blik door de bril werpen.bedrijfsbezoek ERIKS

Door het geven van gesproken commando’s al dan niet in combinatie met een swipe beweging over de zijkant van de bril konden allerlei functies ge(de)activeerd worden. De bril bevindt zich nog wel in een beginstadium gezien het feit dat de batterij snel leeg is, hij snel warm wordt en de reactiesnelheid nog niet zo groot is. Toch werden we al snel enthousiast en konden we ons de vele mogelijke toepassingen in de logistiek maar bijvoorbeeld ook in het veiligheidsdomein goed voorstellen. Het professioneel gebruik van een dergelijke bril lijkt met name bij werkzaamheden waar beide handen voor nodig zijn een goede aanvulling door zowel geluid- als visuele ondersteuning. zie Clip met Google Glass in actie op  https://vavia.nl/inspirerende-filmclips/

Napraten bedrijfsbezoek ERIKS

Aan het einde van de middag was er nog gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje om met elkaar na te praten en werden de overeenkomsten maar ook verschillen tussen de eigen warehouse operatie en die van ERIKS met elkaar uitgewisseld.

Ben van Berkel
VAViA

Leave a Reply