Volatiliteit 4 veranderingen

Kent de Logistiek manager zichzelf goed?

Leestijd: < 1 minuut

Vorige week tijdens het jaarcongres VLM (Vereniging Logistiek Managers) vroegen wij in de workshop over het onderwerp Volatiliteit, welke van onderstaande stellingen het meest waar is:

  1. “De logistiek / supply chain manager is niet voldoende geëquipeerd om met de toenemende volatiliteit om te gaan.”
  2. “Wij als logistiekelingen zijn heel vaak reactief bezig”
  3. Logistiek managers zijn te politiek en ik-gericht. Logistiek managers hebben hun werk nodig om zich blij te voelen. Ze zijn resultaatgericht en weinig hulpvaardig.”

16% koos voor 1 en de rest voor 2. Kortom stelling 3 werd niet gekozen, terwijl die stelling de uitkomst was van het profielonderzoek eind 2015 onder 170 logistiek managers .

Zelfkennis is de basis voor verbetering

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. – Socrates

Zelfkennis maakt ons bewust van wie we in essentie zijn, wat ons inspireert, motiveert en drijft. Wanneer we stilstaan bij onze kwaliteiten kunnen we ook ontdekken wat onze ontwikkelingspunten zijn.

Rapport VLM over Volatiliteit

De genoemde stellingen zijn afkomstig van de persoonlijke verhalen die 5 gerenommeerde logistiek managers hebben beschreven in hun reflectie op het onderwerp Volatiliteit.

Naast deze 5 persoonlijke verhalen bevat het rapport ook 2 case beschrijvingen van Flora Holland en Secrid.

Ook bevat het rapport duidelijke handvatten om beter om te gaan met Volatiliteit, inclusief een heldere uiteenzetting wat Volatiliteit is en welke soorten te onderkennen zijn.

Het rapport is per medio juli op te vragen bij het VLM

Volatiliteit 4 veranderingen

Leave a Reply