VLM rapport Volatiliteit

VLM Rapport: Lerend Logistiek Leiderschap bij Volatiliteit

Leestijd: 2 minuten

Dat de veranderingen steeds vaker, sneller en complexer worden is ondertussen een open deur. Maar welk antwoord hierbij past, is dat zeker niet.

Vandaar dat de Vereniging Logistiek Management (VLM) een groep van logistiek professionals heeft gevraagd om na te denken over wat Volatiliteit betekent voor Leiderschap en Gedrag. Willem Nooij van VAViA heeft in deze groep de rol van voorzitter op zich genomen.

Volatiliteit, wat is dat?

Volatiliteit is ‘bewegelijkheid’ en wordt veel in de financiele markt gebruikt om de bewegelijkheid van de koers van een aandeel aan te duiden.

Vanwege de bewegelijkheid is de bedrijfsomgeving steeds moeilijker te beheersen

Onderstaand een aantal voorbeelden, die als symptoom gezien kunnen worden bij een bedrijf of afdeling indien het onvoldoende in staat is om met Volatiliteit om te gaan. De vraag bij elk symptoom is: herkent u dit binnen uw organisatie als een trend of een innovatie zich voordoet?

1. verrast worden; nieuwe zaken overkomen mij
2. onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk is om dit op te pakken
3. ik heb daar geen tijd voor, het is al druk genoeg
4. er gebeurt zo veel, dat kan ik niet allemaal overzien en bijhouden
5. missen we iets? Wat doet onze concurrent eigenlijk?
6. we doen veel tegelijk en mede daardoor niet 100% goed
7. ontkennen: dit is even een hype, maar zet toch niet door. Dit raakt anderen misschien maar op ons heeft het geen impact.

Het rapport is met name interessant als u 1 of meer van de bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord.

Inhoud van het rapport

Het 29 pagina’s tellende rapport bestaat uit de volgende delen:
1. waarom is Volatiliteit een probleem
2. stappenplan
3. hoe gaan bedrijven in de praktijk met volatiliteit om
4. vijf persoonlijke verhalen van logistiek eindverantwoordelijken
5. hoe leiding te geven aan logistiek & supply chain bij volatiliteit

Het rapport is gratis te verkrijgen op deze webpagina van VLM

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, its is to act with yesterday’s logic” aldus Peter Drucker
VLM rapport Volatiliteit

Leave a Reply