Lean poster Kaizen continu verbeteren

Kaizen checklist continu verbeteren met Lean

Leestijd: 3 minuten

Lean is meer dan een prachtige verzameling van tools. Het is een filosofie en hulpmiddel voor veranderingen. De echte waarde van Lean zit in het streven naar perfectie via continu verbeteren, eliminatie van verspillingen en waarbij de klantwens centraal staat. De hierna genoemde Kaizen checklist is bedoeld om te ondersteunen in het beter worden in continu verbeteren. Maar eerst een korte introductie wat Kaizen behelst.

Wat is Kaizen?

Kaizen, betekent ‘continue stapsgewijze verbetering’. Kaizen is geen techniek en ook geen set met tools. Kaizen is een attitude en een management-filosofie.

Kaizen betrekt medewerkers bij het maken van veranderingen. In de meeste gevallen kleine, incrementele veranderingen.

Toyota is bekend als een van de leiders in het gebruik van Kaizen. In 1999 op een Amerikaanse fabriek met 7.000 Toyota werknemers zijn meer dan 75.000 suggesties ingediend, waarvan 99% is gerealiseerd !

Deze kleine continue verbeteringen resulteren in verbeterde productiviteit, betere kwaliteit, betere veiligheid, snellere levering, lagere kosten en een grotere klanttevredenheid. En medewerkers krijgen meer voldoening uit het werk en er is minder verloop.

Een wellicht betere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is “uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier”.

Kaizen moet uitgevoerd worden met respect voor mensen. Zonder respect voor mensen kan voortdurende verbetering niet plaatsvinden, want dan zijn er eenmalige verbeteringen die snel vervagen.

Hoe doe je Kaizen – Continu Verbeteren?

Continu verbeteren betekent dat er ideeën moeten komen die vervolgens opgepakt gaan worden. Om de ideeënstroom op gang te brengen en te houden zijn voorwaarden zoals onder andere vertrouwen en openheid noodzakelijk.

Schematisch kan het proces als volgt worden weergegeven.

kaizen checklist continu verbeteren

Belangrijk is een goede registratie van verbetersuggesties zodat bv trends gesignaleerd kunnen worden. (voor de betekenis van VOB, VOC en VOE verwijzen we je naar www.lean-wiki.nl

De aanpak van een verbetersuggestie zelf, gaat via deze 6 stappen (gebaseerd op PDCA, en dit heet in Lean Six Sigma weer DMAIC, maar komt op hetzelfde neer).

Lean poster Kaizen

Kaizen PDCA

Succesfactoren Continu Verbeteren – Kaizen

Om continu verbeteren succesvol te laten zijn en dus voor blijvende resultaten te zorgen zijn onder andere de volgende factoren van belang:

  1. neem de tijd voor een goede keuze van een verbetersuggestie en neem de tijd om feiten te verzamelen en de juiste ‘root-cause’ te vinden. Stel 5 x de waarom-vraag.
  2. meet de feiten op de werkvloer (gemba) en ga daar kijken
  3. zet kleine stappen, maak het niet te moeilijk, creeer vertrouwen door succes te boeken en bouw uit
  4. zorg voor diversiteit in je team
  5. daag je team uit en geef ze niet de antwoorden; continu verbeteren is ook een leer-traject waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen
  6. vier successen

Kaizen checklist

Kaizen checklistVia deze Kaizen checklist krijg je eenvoudig en snel zicht op welke aspecten Kaizen al goed gaat en welke aspecten aandacht behoeven.

In die link vind je ook de Kaizen quickrefence card.

Zie ook het ebook “Hints en tips voor blijvende resultaten met Kaizen (continu verbeteren)“.

Basis voor de checklist, de quickreference card en het ebook is de volgende afbeelding:

Kaizen aspecten

Meer luisteren over Continu Verbeteren

Als je meer informatie over Lean, Continu Verbeteren en Team-ontwikkeling wil, dan kan je dat ook doen door het luisteren naar onze verzameling podcasts.
Bijvoorbeeld deze over Continu Verbeteren

Continu Verbeteren Toolbox

Om verbetersuggesties vast te leggen en te monitoren kan Excel, Trello of de Continu Verbeter Toolbox gebruikt worden.

 

  
 
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support
succesratio

Excel / Trello

starters oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support
succesratio: <60%

Lean Toolbox

basis oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support : <48 uur
succesratio: 60%

Lean Toolbox pro

complete oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support : <8 uur
succesratio: > 60%

Leave a Reply