Communicatie theorie voor betere samenwerking

Communicatie theorie voor betere samenwerking

Binnen organisaties is communicatie onvermijdelijk. Want omdat je samenwerkt, hopelijk aan hetzelfde doel, moet je afstemmen, en dat betekent communiceren. Voorbeelden van communiceren zijn werkoverleg, feedback, delegeren. Maar ook een poster of een Intranet of een ouderwetse memo aan het prikbord zijn voorbeelden van communiceren.

Communicatie is gericht op het beinvloeden van Kennis, Houding en Gedrag. Dit inzicht helpt al om goed te bepalen wat je met communicatie wil bereiken. De volgende stap is de doelgroep, het medium en vooral hoe en wie communiceert. De communicatie van de ‘jongste bediende’ heeft toch een andere betekenis dan de communicatie van de directeur.

Non-verbale communicatie

Naast gesproken en geschreven communicatie is er ook non-verbale communicatie. Eigenlijk is die er altijd.

De invloed van non-verbale communicatie is heel sterk. Albert Mehrabian heeft een model ontwikkeld, waarin hij aantoont dat 7% van wat wij communiceren, bestaat uit de letterlijke inhoud van de boodschap. Het stemgebruik (toon, intonatie en volume) neemt 38% in beslag en 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal. Het is maar dat je het weet!

Waar gaat communicatie mis

Praten kan iedereen. Maar wat het vaak mis gaat bij communiceren is Luisteren. En Samenvatten en Doorvragen. LSD dus. Luister of je boodschap aankomt. Het gaat niet om wat je vertelt maar wat de ontvanger begrijpt. Controleer dat dan. Vat samen wat de ander heeft gezegd zodat je weet of je het goed begrepen hebt en vraag door zodat jet echt begrijpt. En hier komen we op een lastig punt want goed communiceren vraagt ook wat lef en durf. Durf die kritische vragen te stellen. Of durf feedback te geven aan een collega.

Discussie of dialoog

In veel situaties op het werk gaat het over het uitwisselen van meningen en standpunten. Een discussie die kan uitlopen op welles / nietus en eventueel met ruzie of een verslechterde verstandhouding tot gevolg. In een discussie proberen de partijen elkaar met argumenten te overtuigen om zo tot een conclusie te komen waar alle partijen het mee eens zijn. In een dialoog gaan de deelnemers meer met elkaar in gesprek en luisteren ze vooral naar elkaar. Er is een bepaalde nieuwsgierigheid naar wat de deelnemers bindt.

In een dialoog komen complexe vraagstukken aanbod en die worden vanuit diverse invalshoeken belicht. Er is vooraf geen mening en iedereen deelt zijn ideeen en veronderstellingen. Deelnemers zijn gelijken en er is geen winnaar.

Meer weten over: communicatie oefeningen, communicatieproblemen, communicatietechnieken, communicatie kun je leren, cursus communiceren, effectief communiceren of leren communiceren