Effectief communiceren

Effectief communiceren zorgt voor betere prestaties en betere sfeer

Effectief communiceren zegt iets in welke mate je het doel van communicatie bereikt. Dit doel kan zijn dat de kennis over een bepaald onderwerp toeneemt. Of dat de houding van iemand of een groep verandert, bv klantgerichter. Het derde doel van communicatie is dat het gedrag verandert, bv dat de offertes altijd binnen 24 uur bij een klant liggen. Kortom KHG: kennis, houding en gedrag.

 

Effectief communiceren vereist een doel

Dit doel bepaalt ook de manier en frequentie van communiceren. Een campgane om jongeren te wijzen op de gevaren van roken is iets anderes dan de mededelingen dat het bedrijf gaat verhuizen. effectief communiceren is in een zekere zin niet moeilijk. Het gaat meer om het besef van het belang van communicatie. Zodra dat besef er is, is er ook een wil om te communiceren en dan zijn we al een heel eind. De volgende stap is weten op welk vlak je effectief wil communiceren. Is dat met name om grote groepen te inspirereren via workshops en presentaties of is dat voor het maken van een aansprekend bedrijfs- of afdelingsplan.

Effectief communiceren kan ook via delegeren of feedback geven. Maar ook actief luisteren en vragen stellen zijn goede voorbeelden van effectief communiceren.

Met effectief communiceren bereik je meer met minder moeite. Medewerkers weten beter waar ze aan toe zijn. De samenwerking verloopt soepeler. Afspraken worden nagekomen. Spontaan worden verbeteracties gestart en de kwaliteit en productiviteit stijgt.

 

Delegeren vereist effectief communiceren

Indien andere medewerkers of collega’s werk moeten uitvoeren zult u duidelijk moeten zijn in wat u verwacht. En wanneer het klaar moet zijn. Delegeren is een vorm van communiceren. Wilt u meer weten over effectief communiceren en delegeren bekijk dat het e-book Delegeren kan beter

effectief communiceren

 

Meer weten over: communicatie oefeningen, communicatieproblemen, communicatietechnieken, communicatie kun je leren, cursus communiceren of leren communiceren