Leiderschapsstijlen

Het onderwerp Leiderschapsstijlen is een interessant onderwerp voor veel bezoekers van onze website. Via de inhoudsopgave kan je perfect door de ruime informatie heen navigeren. Besef wel dat leiderschap een middel en geen doel is.

Belangrijke vraag is ook hoeveel plezier jij in je werk hebt en hoe je die kan verbeteren.

Deze vraag kan je hier beantwoorden en tevens zien hoeveel plezier anderen in  hun werk hebben. Jouw werkplezier >>>>

Definitie van leidinggeven

Er zijn weinig onderwerpen waar al zoveel over is gezegd en wordt gezegd.
Laten we beginnen met een definitie van leidinggeven: “Het beïnvloeden van het gedrag van een medewerker of groep medewerkers,  gericht op 1 of meerdere doelen.

Beïnvloeden gedrag medewerkers

Volgens deze definitie is het belangrijk dat je het gedrag van je medewerkers beïnvloedt richting het doel. Vergeet daarbij ten eerste je eigen gedrag niet; voorbeeldgedrag is een belangrijke beïnvloeder. Ten tweede is het belangrijk om iedere medewerker goed te kennen; gedrag dat je ziet komt voort uit intenties en die intenties zijn het resultaat van hoe iemand is in combinatie met wat hij of zij van de omgeving meekrijgt. Slaag je er in jouw bedoelingen goed af te stemmen op wat iedere medewerker aan kan, dan kun je de intenties jouw richting op krijgen en daarmee het door jou gewenste gedrag uitlokken. Bedenk daarbij dat iedereen anders is en dat de enige weg loopt via echte interesse in je medewerkers.

Talenten medewerkers benutten en ontwikkelen

Een andere omschrijving van leidinggeven is: “De talenten van je medewerkers optimaal benutten en ontwikkelen.”

Deze definitie benadrukt dat ieder mens talenten heeft. En natuurlijk de dingen die minder goed zijn, die noemen we graag zwakheden. Uit deze definitie komt werken in teams voort: focus je als leidinggeven niet persé op het verbeteren van iemands fouten, maar zoek iemand bij het team die dat compenseert. Zo bouw je aan een sterk en flexibel team dat het gewenste gedrag vertoont en dat min of meer “vanzelf” het werk doet. Scheelt je een hoop energie!

Een krachtige manier om talenten te benutten en te ontwikkelen is via Continu Verbeteren van het dagelijkse werk. Door medewerkers te prikkelen en te stimuleren om met verbeteringen te komen en ze in team-verband deze verbeteringen te late realiseren, neemt niet alleen de prestatie toe maar ook plezier en betrokkenheid. Om dit proces van Continu Verbeteren te ondersteunen is een praktische toolbox beschikbaar.
Klik hier voor informatie hoe bedrijven de samenwerking verbeteren

Transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap gaat uit van principes van ruil. Verondersteld wordt dat het gedrag van medewerkers gestuurd wordt door het zoeken naar aangename en vermijden van onaangename gevoelens. Leidinggevenden moeten dus ruilprincipes hanteren die tot bevrediging leiden (de medewerkers krijgen een beloning voor hun bijdrage), en met negatieve sancties kunnen ze ongewenst gedrag bijsturen. Veel vormen van management zijn vormen van transactioneel leiderschap.

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden.

Hoe verbeter jij leiderschap

Leiderschap kan je deels uit boeken leren door je bewust te worden van wat leiderschap is en wat jouw voorkeur is. Maar de praktijk is de beste leerschool. Doen dus. En vooral kijken wat werkt en feedback vragen.

Leidinggeven in de Logistiek en Productie

Speciaal voor leidinggevenden in de Logistiek en Productie (logistiek manager, productie manager, teamleider, shiftleader) is deze informatie over leidinggeven interessant.

Leidinggeven in de logistiek en productie staat fors onder druk omdat er nieuwe vaardigheden vereist worden. De stijl van leidinggeven zal moeten veranderen om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Een interessant whitepaper hierover is hier te vinden.

Teamontwikkeling

Als leider of manager ben je niet alleen verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelen. Belangrijk is ook om aan de ontwikkeling van de individuele medewerkers te werken. En om aan de ontwikkeling van de groep te werken, teamontwikkeling dus. Lees hier meer informatie hoe je inzicht krijgt in de kwaliteiten van je team (teamanalyse) en hoe je teamontwikkeling aanpakt.

Teamontwikkeling Succesvolle teams

Soorten leiderschap

In de literatuur worden vele soorten leiderschap onderkend. Wij hebben de diverse leiderschapsstijlen kort voor je op een rij gezet.

1. Persoonlijk leiderschap

Stephen R. Covey wordt door velen gezien als autoriteit op het gebied van management, of zoals hij het zelf noemt, persoonlijk leiderschap.

Bij persoonlijk leiderschap volgens Covey hebben principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij managementpraktijken, waarin het controleren en kort houden van medewerkers centraal staat.

Covey stelt: “Men wil steeds meer gouden eieren, maar men verzorgt de kip die ze legt steeds minder. Bedrijven moeten er juist alles aan doen om optimaal gebruik te maken van de volledige potentie van hun medewerkers”.

2. Dienend leiderschap

Dienend Leiderschap is een model van leiderschap waarin dienstbaarheid aan medewerkers, klanten en de gemeenschap centraal staan. Dienend Leiderschap is niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status,  maar veel meer op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers. 

Dienend Leiderschap (Servant Leadership) is afkomstig uit Amerika. De geestelijke vader is Robert K. Greenleaf (1904-1990) die in 1970 ‘The servant as Leader’ publiceerde.

De beste test of men een goed Dienend Leider is, volgens Greenleaf:   
‘Diegenen die je dient, groeien die als persoon, worden ze zelfbewuster, gezonder, wijzer, vrijer, zelfstandiger en ontwikkelen ze zich zo, dat ze ook dienstbaar willen worden?’

Dienend Leiderschap is niet soft. Een Dienende Leider ’doet wat nodig is’ in het belang van het bedrijf en de persoon. Een goed ontwikkelde Dienende Leider is qua persoon goed in balans. Zijn handelingen zijn niet ’ego-gedreven’ maar dienen het grote geheel. 

3. Inspirerend leiderschap

4. autoritair leiderschap

5. participerend leiderschap

6. functioneel leidinggeven

7. operationeel leidinggeven

8. vrouwelijk leiderschap

9. spiritueel leiderschap

10. praktisch leidinggeven

11. natuurlijk leiderschap

12. flexibel leiderschap

13. resultaatgericht leiderschap

14. directief leiderschap

15. mensgericht leiderschap

16. samenbindend leiderschap

17. bezielend leidinggeven

18. professioneel leidinggeven

Essenties van leiderschap volgens A. Nagel

essenties van leiderschapPsycholoog en auteur Annemarieke Nagel heeft het niet over competenties leidinggevende maar over essenties. Zij onderkent samen met auteur Hans Heyda zeven essenties van leiderschap.

1. Zonder visie overkomen ‘de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en richting en geeft betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid wanneer een visie gemeenschappelijk wordt opgesteld.

2. Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? Waar krijg ik het warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen.
Dit vraagt wel lef en passie.

3. Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat ook lef zien door zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en door ‘in het diepe te springen’.

4. Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je gevoelig bent voor de mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je bedrijf en de samenleving. Pas wanneer je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.

5. Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders roepen een gevoel op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en in verbinding met wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag is hierin belangrijk.

6. Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over wat er anders en daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en uitwerken van nieuwe invalshoeken, het ter discussie stellen van eigen denkbeelden, resulterend in innovatieve acties en producten.

7. Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in staat tot persoonlijk leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang van zijn persoonlijke ontwikkeling en staat te allen tijde open voor feedback.

Verandermanagement, leidinggeven aan veranderingen

Wij merken we dat veel leidinggevenden met name gericht zijn op de dagelijkse gang van zaken. Echter in de huidige complexe en snel veranderde wereld is het onderkennen van veranderingen en het leidinggeven aan veranderingen een zeer belangrijke management-vaardigheid geworden. 70% van verandertrajecten mislukt o.a. als gevolg van het gebrek aan verandermanagement vaardigheden.

Hersey en Blanchard, bepaal jouw leiderschapsstijl

Een veel gebruikt model om zicht te krijgen op je leiderschapsstijl is dat van Hersey en Blanchard. Hier zijn ook diverse tests van in omloop.
leiderschapsstijl hersey en blanchard

Door:  publicatiedatum 8 november 2013.