bedrijfsbezoek CB Henk Volberda

Lean en Sociale Innovatie in de Logistiek

Leestijd: 3 minuten

LSD: de nieuwe drug voor logistiek

LSD is gevaarlijk spul omdat het verslavend is. Het is dan ook opvallend dat de overheid het gebruik stimuleert met subsidies. In de Logistiek wordt LSD steeds vaker gebruikt omdat het een gunstige effect heeft op prestaties van bedrijven en mensen.
(dit artikel is ook geplaatst op de website van het blad Logistiek: http://www.logistiek.nl/carriere-mensen/artikel/2015/4/lsd-de-nieuwe-drug-voor-logistiek-101128639)
De productiviteit van logistieke bedrijven die LSD gebruiken, blijkt gemiddeld 20 procent hoger te liggen tegenover bedrijven die het niet gebruiken. LSD is dan het ‘mengsel’ van Lean, Sociale innovatie en Duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt door de overheid gestimuleerd met subsidies. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie-pot bevat 22 miljoen euro.  Kijkend naar het doel van Dinalog, dan is er een behoorlijke overlap. Het doel van Dinalog is onder andere:

  • Kennis en kunde vergroten, benodigd om ambitie van de topsector Logistiek te realiseren
  • Meer kwalitatief hoogstaande medewerkers
  • Betere benutting en behoud van logistieke professionals

Belangrijke vraag is natuurlijk hoe zorg je voor Duurzame inzetbaarheid? Hiervoor bieden Lean en Sociale Innovatie prima handvatten.

Lean geaccepteerd

De kreet ‘Lean and Mean’ gaf lange tijd de gevoelens over Lean weer: het uitbannen van verspilling als ultieme doel om te komen tot saai werk met zo min mogelijk medewerkers tegen zo laag mogelijke kosten. Ondertussen is Lean bijna niet meer weg te denken. Niet alleen in productie, logistiek maar ook in de zorg en bij gemeentes en provincie lijkt Lean steeds meer ‘gewoon’ te worden.

Persoonlijk vind ik het mooi dat Lean het ‘niet gebruiken van de kennis en kunde van medewerkers’ ziet als verspilling. En daar zit volgens mij een prachtige opening naar Sociale innovatie. Lean als rationele manier wordt dan aangevuld met een meer menselijke en sociale manier van werken, met als groot voordeel: sneller en blijvend resultaat.

Sociale Innovatie soft?

Sociale innovatie is de tegenhanger van de veel bekendere technologische innovatie. Sociale innovatie is niet alleen vrij onbekend maar klinkt ook nog eens soft. Maar de bijdrage van Sociale Innovatie is hard meetbaar en meerdere malen aangetoond. Prof. Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam is zeer actief op het gebied van onderzoek. Een van zijn conclusies is in bijgaande figuur verwoord, waar de prestaties van bedrijven die sociaal innovatief bezig zijn wordt vergeleken met bedrijf die niet actief zijn op het gebied van sociale innovatie.
Lean

Ook Dinalog is actief om Sociale Innovatie te promoten. Bijvoorbeeld met deze Youtube-video:

Leiderschap is vereist

Om de dosis LSD goed te laten werken is leiderschap nodig. In de tombola van soorten leiderschapsstijlen benoemen we twee soorten:

  1. Transactioneel leiderschap gaat uit van principes van ruil. Leidinggevenden hanteren ruilprincipes: medewerkers krijgen een beloning voor hun bijdrage en met sancties sturen ze ongewenst gedrag bij.
  1. Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Deze stijl is het meest geschikt om de dosis LSD goed te laten werken

Vakmanschap, zingeving en autonomie blijken belangrijke motivatie-factoren te zijn, zie deze video:

Lean en Sociale Innovatie: Wat wordt uw volgende stap?

Elke verandering begint met het besef dat het anders kan of anders moet. De daarop volgende stap is de wil om te veranderen en daarna komen de vaardigheden om te veranderen.

Dus afhankelijk van wat u al weet van Lean en Sociale Innovatie kunt u de volgende stap bepalen. Ga bijvoorbeeld eens kijken bij andere bedrijven en dat kan ook via het Internet en via Youtube of bekijk deze voorbeelden http://www.schatgraven.nl Wat wordt uw volgende stap?

Leave a Reply