ruzie met een collega

Klachten over managers

Leestijd: < 1 minuut

Droeve resultaten n.a.v. onderzoek bij meer dan 1.000 medewerkers.

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit gewaardeerd worden en de helft van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit positieve feedback krijgen van hun leidinggevende.

Daarnaast geeft 20% aan te weinig contact met hun leidinggevende te hebben en geeft 40% aan dat men zelden tot nooit inspraak heeft.

‘Wat vooral bleek uit de verzamelde data van het onderzoek’, volgens Interact, het consultancybureau dat de enquete onder ruim 1000 werknemers afnam, ‘is dat de meerderheid van de leiders op de cruciale momenten niet in staat is om zijn mensen betrokken te houden.

Meer informatie op: http://www.mt.nl/625/88127/leiderschap/dit-zijn-de-8-grootste-klachten-van-werknemers-over-hun-bazen.html

betrokkenheid medewerkers

Hoe vergroot je de betrokkenheid van medewerkers

Het vergroten van de betrokkenheid heeft volgens bovenstaand onderzoek veel met communiceren te maken. Maar het gaat om meer zaken die van belang voor meer betrokkenheid. Hier vindt u 7 tips voor meer betrokkenheid.

 

Leave a Reply