Hollen of stilstaan: continu verbeteren

Interview Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management

Leestijd: 3 minuten
Jack van der Veen interview over Continu Verbeteren

Jack van der Veen

Hoera een probleem

Op 18 oktober spreek ik Jack van der Veen op ‘zijn’ Nyenrode. Hoewel ik vermoed dat Jack in logistiek Nederland geen onbekende is toch even een korte introductie. Jack is hoogleraar Supply Chain Management op de evofenedex leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit en tevens “Cluster Lead Lean implementation SME”. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging Logistiek Management.

10% doet het

Het onderwerp waarover ik met hem spreek is Continu Verbeteren. Volgens schatting van Jack zijn 10% van de PDCA cirkel continu verbeterenbedrijven hier mee bezig. “Continu Verbeteren is een mindset waarin je altijd de status quo ter discussie kan stellen om te komen tot verbetering. Dit wordt procesmatig aangepakt bijvoorbeeld via de PDCA-cirkel. Het is een mindset en een systeem”, volgens Jack.

Geen tijd

Als verklaring voor deze 10% noemt Jack: bedrijven zijn dit niet gewend en veel logistieke bedrijven leven in de waan van de dag en hebben een korte termijn visie. En het gaat om een andere manier van leidinggeven waar kwetsbaar opstellen meer gezien wordt als kracht dan als zwakte. Veel logistiek managers zijn uitstekende probleemoplossers en die kracht is tevens hun valkuil. Er moet een mindset verandering plaatsvinden van ‘ik weet het’ naar ‘ik weet het nog niet, maar we gaan het uitzoeken en oplossen’. En dat betekent medewerkers betrekken.

Jack geeft aan dat er in de Logistiek hard wordt gewerkt met zeer kleine marges, waardoor innoveren lastig wordt. Maar de noodzaak tot continu verbeteren blijft volgens Jack aanwezig. Enerzijds vanwege de snelle veranderingen in de wereld en anderzijds omdat steeds meer professionals zinvol werk willen doen en plezier in hun werk willen hebben. Het gaat om Purpose, Autonomy en Mastery (Deci & Ryan).

De droom van Jack is dat Continu Verbeteren normale bedrijfsvoering is.Hollen of stilstaan: continu verbeteren

Voorbeeld bedrijf

Op mijn vraag naar een voorbeeldbedrijf op het gebied van Continu Verbeteren noemt Jack het bedrijf CEVA. Hun aanleiding hiervoor kwam o.a. voort uit de competitie “Veiligste magazijn”. Door tijd en ruimte te creëren en door medewerkers te betrekken middels Lean is Continu Verbeteren daar van de grond gekomen.

“Slager keurt zijn eigen vlees”

Volgens Jack mag de slager juist wel zijn eigen vlees keuren. Het is dan wel van belang dat dit open en transparant gebeurt. En op dit punt komen we over het onderwerp “kwetsbaar opstellen” te spreken als basis voor succesvol Continu Verbeteren.  Het gewenste leiderschap heeft volgens Jack een houding van “Hoera een probleem” en ziet een probleem als een kans om te verbeteren door de kennis en kunde van medewerkers te benutten.

 

3 tips van Jack voor Continu Verbeteren

Tot slot vraag ik Jack naar zijn 3 tips voor bedrijven die Continu Verbeteren overwegen:

  1. verandering begint bij jezelf. Maak een lijstje wat jij anders wil/gaat doen. Kijk elke dag naar jouw veranderingen en zorg dat het routine wordt;
  2. maak een systeem voor voortdurend verbeteren;
  3. neem mensen daarin mee, train ze en leidt ze op.

Wat zijn de voorkeuren van Jack

Op mijn vraag aan Jack om impulsief te antwoorden op de volgende keuzes:

  • voetbal of hockey                                voetbal
  • fiets of auto                                          fiets
  • lezen of schrijven                                 schrijven
  • museum of theater                               museum
  • linker – of rechter hersenhelft              linker
  • ochtend of avondmens                        ochtend

 

Interview gedaan en uitgewerkt door Willem Nooij

 

Leave a Reply