Dit team ging in 1 jaar van een 6,2 naar 7,5

Leestijd: 3 minuten

Sorry dat we je overspoelen met een grote Excel spreadsheet, maar wij denken dat deze gegevens de moeite waard zijn.

Deze gegevens laten zien wat de resultaten van Teamontwikkeling, Continu Verbeteren en het invoeren van de Dagstart betekenen.

De toelichting op de tabel met gegevens:

 1. in de eerste kolom staan de letterlijke vragen die de teamleden hebben beantwoord via de Internet-vragenlijst van www.teamq.org
 2. de vragenlijst is in Q3 van 2016 gedaan (to) en dit jaar 2 maal herhaald (t1 en t2).
 3. per moment zijn de scores op de gestelde vragen weergegeven (schaal 1-10)
 4. in de laatste 2 kolommen is de delta tussen de metingen weergeven.
 5. totaal zijn er 35 vragen gesteld

Dagstart teamontwikkeling TeamQ

Wat is de oorzaak van deze Teamontwikkeling

In dit team hebben een aantal interventies plaatsgevonden die hebben bijgedragen aan de teamontwikkeling.

 1. het team is eind 2016 gestart om dagelijks de werkvoorraad en de verbetermogelijkheden te bespreken. Deze dagstart heeft niet alleen tot doel om de prestaties en knelpunten te bespreken maar heeft ook positieve invloed op het (h)erkennen van elkaars kwaliteiten en het draagt bij aan het geven van feedback. Ook wordt het doel van het team duidelijker en doordat de resultaten besproken worden snappen teamleden beter wat de klant verwacht.
 2. doordat teamleden actief werden aangemoedigd om verbetersuggesties in te dienen en te participeren in het realiseren hiervan nam niet alleen de teamprestatie toe maar ook de betrokkenheid van de teamleden.
 3. In het begin was duidelijk dat het team onderbezet was, dit is opgelost door extra capaciteit in te schakelen
 4. er zijn enkele workshops geweest waarin gezamenlijk het doel van het team is besproken en de wensen van de klant naar voren zijn gebracht.
 5. ook de rol van leiding is van invloed op deze ontwikkeling geweest

Dagstart

Op 13 februari 2018 organiseert VAViA met Mensen in Bedrijf (bedenker van de TeamQ vragenlijst) weer een training dagstart. Daarin zullen we bovenstaande meetgevens bespreken en uitleggen hoe jij van jouw team een topteam kan maken.
Meer over de training Dagstart van 13 februari 2018

Continu Verbeteren

Bij Continu Verbeteren gaat het met name om het benutten van de kennis en kunde van medewerkers. Zij hebben de meeste kennis en ervaring met het dagelijkse werk en weten daardoor exact wat er niet goed gaat en wat beter kan.

Onderzoek (Idea Driven Organization, ISBN 9781626561236) laat zien dat 80% van het verbeterpotentieel bij medewerkers vandaan komt en 20% komt van management-initiatieven.

Deze kennis van medewerkers is naast de strategie van het bedrijf dan ook de basis voor elke verbetering. Elke verbetering kent een integrale aanpak van de 3 onderdelen procesontwikkeling, verandervermogen en teamontwikkeling.

Meer informatie vind je in de 7de editie van ons digitaal magazine (http://onlinetouch.nl/vavia) welke geheel is gewijd aan Continu Verbeteren, met onderwerpen zoals:

 • Houding en Gedrag
 • Succesfactoren
 • Interview met Cees Pronk, COO CB over Continu Verbeteren
 • Interview hoogleraar Jack van der Veen over Continu Verbeteren
 • En de rol van leiding

Continu Verbeteren Toolbox

Leave a Reply