Interview Cees Pronk COO bij CB

Bijeenkomst over Samenwerking in en tussen teams

Leestijd: 4 minuten

Teamprestaties worden bepaald door de kwaliteiten van de processen/systemen en door de kwaliteiten van het team. Het verbeteren van teamprestaties gaat dan ook over deze 2 aspecten

Op 11 juni hebben we bij een CB te Culemborg een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp Samenwerking in en tussen teams.  Onderstaand een impressie.

Altijd toch even afwachten hoe een cursus verloopt. Dit was er echt 1 van boven verwachtingen! Erg leuke groep en samenstelling! met 2 interessante en energieke cursusleiders

Samenwerking teams en teamontwikkeling

Voor de start van de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd aan te geven wat zij als knelpunt of lastig ervaren m.b.t. teamontwikkeling en samenwerking tussen teams. Aan het eind van deze blog de opsomming van deze inventarisatie.

Als basis heeft Thijs Rijnbergen van Mensen in Bedrijf de 4 Dimensies voor succesvolle teams toegelicht. Het instrument TeamQ is gebruikt om de deelnemers in groepjes praktisch te laten werken met teamontwikkeling. Dit onderdeel vonden de deelnemers zeer nuttig en waardevol.

Samenwerking tussen Teams

Vervolgens is Willem Nooij van VAViA ingegaan op de samenwerking tussen teams omdat er vaak sprake is van zogenaamde eilandjes, silo’s of muurtjes. Aangegeven is dat samenwerking tussen teams zeer goed bevorderd kan worden door gezamenlijk aan verbeteringen in het werkproces te werken, gefaciliteerd door de Continu Verbeteren Toolbox .

Wat doet CB

CB is wellicht beter bekend als Centraal Boekhuis. Maar voor de deelnemers aan deze bijeenkomst is CB nu geen onbekende meer. De rondleiding langs de diverse en indrukkende magazijnen, rolbanen en sorteerapparatuur heeft indruk gemaakt.

Interview Cees Pronk COO bij CB
Interessante video over teamontwikkeling

Wil je ook een betere samenwerking tussen teams?

Wil je meer weten bekijk dan onze agenda of neem contact met ons.

betrokkenheid en samenwerking

Vooraf verkregen input van de deelnemers

Wat ervaar jij als knelpunt of lastig m.b.t. teamontwikkeling en samenwerking tussen teams?
1. Het is nieuw gestarte woongroep voor zeer complexe jongeren. Veel wisseling in het team en op het moment stabieler en zijn ze volop in ontwikkeling. Ze de ruimte geven om zelf keuzes te maken zodat ze kunnen ontwikkelen maar ook willen dat ze bepaalde dingen overleggen omdat de keuzes die ze maken grote negatieve gevolgen hebben.
2. Vergroten van samenwerking binnen het team
3. Er ontstaat ruis binnen het team wat vervolgens een eigen leven krijgt onderling. Hierdoor ontstaan subgroepen en een splitsing in het team.
4. * communicatie * eigen verantwoordelijkheid * samenwerking/verdragen van elkaar * versterken van elkaar * duidelijke taakverdeling
5. Taken worden niet volledig of correct uitgevoerd, ondanks herhaling/aangeboden hulp enz.
6. De balans tussen ruimte voor diversiteit en eigenheid enerzijds en gemeenschappelijkheid anderzijds
7. Hoe houd je iedereen aangehaakt en gemotiveerd in tijden van verandering?
8. Voornamelijk dat teams bezig zijn met hun eigen belangen. Eigen targets, behalen van teamdoelstellingen. Werken in eilandjes.
9. Ik zie vaak in een team dat er een verschil zit tussen weten wat je moet doen en de manier waarop je het doet. Ook loop ik aan tegen taken of dingen die mensen met elkaar in stand houden zonder na te gaan of dingen beter of handiger kunnen. Als trainer is die cultuur moeilijk te doorbreken
10. Elkaar aanspreken, openheid creëren. Eerst beginnen met veiligheid, hoe blijft het dienend voor het team?
11. Ieder voor zich mbt resultaten produktgroep Samenwerking binnen- en buitendienst Onderlinge verstandhouding verkoop en produktie collega’s
12. Vaak praten over elkaar ipv met elkaar. En vaak elkaar bekritiseren ipv elkaar helpen.
13. Bestendiging van resultaat na het houden van een teamtraining cq. teamcoaching bijeenkomst(en). Hoe voorkom je terugval in het oude (maar vertrouwde) patroon.
14. doorbreken van bestaande cultuur
15. Onze afdeling werkt volgens de methode Scrum en sinds kort met domeinteams. Ieder team heeft zijn eigen stukje van de softwareplas toegewezen gekregen. De meeste wijzigingen hebben echter betrekking op meerdere domeinen. Hierdoor is de noodzaak voor afstemming tussen de domeinteams groter geworden, met name op kleinere onderwerpen. Dit blijkt lastig te zijn, denk bijvoorbeeld aan: wie heeft wat als input nodig en dient het andere team als output op te leveren, sluit het gemaakte wel op elkaar aan en wanneer en in welke volgorde dient het opgeleverd te worden naar productie? Ik zie dit als knelpunt en ben heel benieuwd of hier handige tips voor het team of over de betrokken teams heen zijn, zodat dit soepeler gaat lopen.
16. Focus op andere zaken dan bijscholing, etc.; Tijdsdruk door andere zaken dan bijscholing, etc.; Deel van de tijd gaat zitten in repeterend werk, waarvan het team weinig of niets leert.; Verschil in inzichten teams;Teveel gepraat en vergaderingen
17. Wat ik lastig vind is het achterhalen van de drijfveer van mensen om in een team samen te willen werken en daar gebruik van maken. Onbewust heb ik met diverse teams als teamleider succesvolle en plezierig samenwerkende teams gewerkt, maar zoals aangegeven gaat dat niet bewust maar organisch.
18. Binnen een van mijn 2 teams zijn we gestart met het team meer vanuit zelfsturendheid te laten opereren en minder vanuit de hierarchie. Een ontwikkeling die meer binnen ons bedrijf wordt ingezet. De ervaring hiermee is dat het team het toch wel lastig vindt om hiermee om te gaan. Gelukkig zie je ook positieve ontwikkelingen, maar vraag mij af hoe je hier als leidinggevende mee moet omgaan ?
19. Als scrummaster van een aantal teams vind ik het zeer lastig om een team goed te laten samenwerken als alle teamleden zeer individualistisch zijn. Het liefst komen ze ’s ochtends binnen, gaan achter hun pc zitten, doen hun ding en gaan om 17 uur weer zonder iets te zeggen naar huis. Graag zou ik handvatten willen krijgen hoe ik van individualisten (autistisch spectrum) een team kan maken.
20. Ik ga binnenkort een heel nieuw samengesteld team aansturen , waar ga je beginnen en hoe krijg je alle kwaliteiten zichtbaar zodat je iedereen is zijn kracht kan zetten en gericht aan doelen kan gaan werken.