betrokken medewerkers

Motiveren van laagopgeleide medewerkers: mission impossible ?

Leestijd: 2 minuten

Motiveren is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat medewerkers optimaal presteren. Het motiveren van laagopgeleide medewerkers (bijna 2 miljoen werkenden) blijkt moeilijk en daarom is dit TNO onderzoek interessant, mede omdat we in sectoren zoals Logistiek en Productie deze groep medewerkers keihard nodig hebben, ook in de toekomst.

7 Eigenschappen leidinggevenden

Het TNO onderzoek toont 7 eigenschappen die een leidinggevende moet hebben voor een goede inzetbaarheid van medewerkers.

De genoemde eigenschappen zijn op papier eenvoudig maar in de praktijk m.i. lastig mede door de in het onderzoek genoemde passages:

  1. Een laatste aspect dat experts aanwijzen als een uitdaging voor direct leidinggevenden is dat zij in het algemeen lage verwachtingen hebben van het ontwikkelpotentieel van hun medewerkers. Direct leidinggevenden denken eerder dat medewerkers iets niet willen dan dat ze iets niet weten of niet kunnen. Door deze vooroordelen is het voor veel leidinggevenden lastig om een situatie correct in te schatten.
  2. Rendement en productie-eisen gaan bovendien meestal voor. Ontwikkeling van medewerkers is daarbij secundair.

Andere interessante passage uit het genoemde onderzoek is: “NIET ONTZIEN, MAAR ZIENWerkgevers kozen tot dusverre vaak voor ontzie-beleid waarmee de werknemer in feite met ‘Mentaal Pensioen’ werd gestuurd. Steeds meer organisaties zoeken nu echter wegen om alle werknemers uit te blijven dagen, opdat zij langer, gezond en productief werken tot of voorbij de AOW gerechtigde leeftijd: ‘Vitaal Vakmanschap’ “

In een ander onderzoek laat onderstaande figuur zien dat 22,8% van de medewerkers in de sector Vervoer en Opslag op de vraag ‘mijn leidinggevende besteedt aandacht aan wat ik zeg”, antwoordt met ‘niet eens’.  De slechtste score van alle sectoren. Genoeg verbeterpotentieel.

Betrokkenheid medewerkers

De mate waarin medewerkers zelf mogen beslissen is per sector ook onderzocht en daar scoort Vervoer en Opslag ook slechter dan veel andere sectoren.

De relevantie van bovenstaande onderzoeken zit in het feit dat er een duidelijke relatie is tussen meer betrokkenheid en betere prestaties. Een hogere productiviteit van meer dan 15% is slechts 1 voorbeeld van die relatie. Meer voordelen worden hier genoemd. Hier kunt u zelf de voordelen berekenen van betrokken medewerkers.

Leave a Reply