12 waardevolle competenties voor samenwerken

In veel organisaties moeten collega’s met elkaar samenwerken. Zowel met collega’s binnen het team als met collega’s van andere afdelingen. Wij weten uit ervaring dat dit bij veel bedrijven niet goed gaat. Conflicten tussen collega’s onderling zijn dan zo ontstaan. Belangrijk bij samenwerken is dat iedereen hetzelfde doel nastreeft en handelt in het belang van het bedrijf. Samen verbeteren zorgt voor betrokken medewerkers, voor betere prestaties en voor meer plezier in het werk.

Klinkt heel mooi, maar hoe bereik je een dergelijke samenwerking? Hieronder vind je 12 competenties die daarbij helpen. Beschik jij over (een groot deel van) deze competenties? Dan ben je een waardevolle samenwerkingspartner.

Motivatie

Het is belangrijk om gemotiveerd te zijn. Niet alleen jij, maar iedereen waarmee je samenwerkt. Je hebt namelijk een doel die je met zijn allen na moet jagen. Kan iemand de motivatie niet opbrengen? Dan wordt samenwerken een lastig verhaal.

Hulpvaardigheid

Je moet bereid zijn anderen te willen helpen. Een nieuwe collega die nog veel moet leren, kun je niet maar zo aan zijn lot overlaten. Investeer tijd in het helpen van anderen. Op den duur betaalt deze tijd zich dubbel en dwars terug.

Omgang

Ben je prettig in de omgang? Dan wordt samenwerken een stuk makkelijker. Vooral collega’s die over een hoge dosis assertiviteit beschikken, zijn eerder open en eerlijk tegen je.

Verbondenheid

Werken in een team vraagt om verbondenheid. Voel je verbonden met je collega’s en met het bedrijf waarvoor je werkt. Samen vorm je één team met één gezamelijk doel. Met het belang van het bedrijf voorop.

Geven en nemen

Stel dat je samenwerkt met 5 collega’s. Dan heb je te maken met 6 meningen, 6 ideeën, 6 wensen en 6 invalshoeken. Het is dan onmogelijk om gehoor te geven aan al die meningen, ideeën en wensen. Iedereen zal op bepaalde punten moeten geven en nemen. Je moet bereid zijn dit te doen, wil je de samenwerking laten slagen.

Assertiviteit

Belangrijk bij samenwerken is dat je opkomt voor je mening en je standpunten. Zonder agressief over te komen. probeer daarom tijdens het communiceren met je collega’s het LISA-model te hanteren. Luisteren, interpreteren, samenvatten, antwoorden.

Overtuigingskracht

Wanneer je overtuigd bent van je ideeën of je mening, dan is het belangrijk dat je anderen kunt overtuigen. Overtuigingskracht gaat vaak samen met het kunnen beargumenteren van je meningen.

Verantwoordelijkheid

Wanneer je samenwerkt aan een project, heeft iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden. Doet één persoon zijn werk niet, dan heeft dat een negatief effect op de hele samenwerking. Daarom is het van belang dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen werk.

Flexibiliteit

Deze competentie komt aardig overeen met geven en nemen. Flexibiliteit komt van pas wanneer zaken niet gaan zoals jij dacht of wil. Flexibiliteit komt ook van pas wanneer bijvoorbeeld een collega ziek is en haar werkzaamheden overgenomen moeten worden.

Empathisch vermogen

Zoals gezegd, iedereen heeft een eigen mening en een eigen invalshoek. Dat iemand anders denkt dan jij, niet per se verkeerd te zijn. Belangrijk is dat je je kunt inleven in de denkwijze van iemand anders

Sensitiviteit

Aanvoelen wat anderen denken of bedoelen. Niet iedereen kan of wil precies omschrijven wat hij of zij denkt of vindt. Met een hoge gevoeligheid voor dergelijke signalen begrijp je anderen beter.

Luisteren

Neem de tijd om goed naar anderen te luisteren. Ben je teveel met je eigen praatje bezig, dan mis je wellicht de clou van iemands verhaal. Door geduldig naar elkaar te luisteren snap je elkaar beter en voelt iedereen zich serieus genomen.  En waardevol!

Klik om te zien wat jouw kwaliteiten zijn of hoe wat jouw bijdrage aan jouw team is. Via deze vragenlijst bepaal je hoe jouw team er voor staat.

Klik hier als je meer wilt weten over de samenwerking tussen teams

Samenwerken is een competentie van de toekomst

Het World Economic Forum doet onder andere onderzoek naar de gewenste skills (“vaardigheden”) in de toekomst. Onderstaande afbeelding laat die skills zien die dan nodig zijn, dus bereid je daarop voor.

De lichte kleur groen gaat over “working with people”, samenwerken dus.

Samenwerking tussen teams

In een team goed samenwerken is belangrijk. Maar minimaal net zo belangrijk is de samenwerking tussen teams.

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als team A het goed doet maar team B doet het niet goed, dan zal dat merkbaar bij de klant zijn en in de resultaten van het bedrijf.

Voor een goede samenwerking tussen teams zijn onder andere van belang: 1. een duidelijk en gemeenschappelijk doel 2. sturing vanuit hoger management op dat doel en op de samenwerking.

In dit artikel op HBR wordt gesproken over de Collaboration Blind Spot. Teams vinden samenwerking spannend omdat ze risico’s lopen volgens dit artikel. Het artikel noemt ook mogelijkheden om dit op te lossen.