Medewerkers in een kooi

Leestijd: 2 minuten

Het managen van ziekteverzuim is normaal. Maar het managen van ‘mentaal verzuim’ daar hoor ik niet zoveel managers en directeuren over praten. Terwijl ‘mentaal verzuim’ ongeveer 20% van de productiviteit kost. De norm voor ziekteverzuim ligt tussen 3 en 5%.

Wat is mentaal verzuim?
Mentaal verzuim betekent dat iemand wel op het bedrijf aanwezig is maar daar niet volledig met zijn/haar werk bezig is.

Dit betekent onder andere een verminderde betrokkenheid , samenwerking en inzetbereidheid.
Talent, kennis, kunde wordt niet volledig geleverd, gebruikt en benut. Met de genoemde 20% verlies tot gevolg.

Honden in een kooi
In een experiment werden twee honden elk in een aparte kooi geplaatst. Op willekeurige momenten wordt stroom gezet op de vloer van beide hokken. Eén van de honden had een hendel in zijn kooi waarmee de stroom in beide hokken uitgezet kon worden. Beide honden kregen dus evenveel stroomschokken, maar alleen de hond met de hendel had controle over de situatie. Een dag later werd het experiment herhaald. De hendel was weggehaald, maar beide kooien stonden open. Op het moment dat de stroom werd aangezet sprong de hond die eerder de hendel had er direct uit. De andere hond bleef echter zitten en onderging zijn lot.
Dit fenomeen wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd: neem een dier de controle over zijn situatie af en het wordt passief.

Succesvolle organisaties door schitterende mensen
Medewerkers zijn natuurlijk geen honden, maar in organisaties gebeurt toch frequent hetzelfde als in bovenstaand experiment. De kooi is metafoor voor processen, systemen en leiderschapsstijl.

De oplossing om mentaal verzuim te reduceren is door medewerkers uit te dagen op waar ze goed in zijn. Door ze ruimte te geven, passend bij het doel van een afdeling, team of organisaties. Zorgen dat ze zich ‘eigenaar’ voelen van een project of probleem. Maar ook voorbeeldgedrag van leidinggevenden en het geven van feedback. Inderdaad veel van het mentaal ziekteverzuim is te herleiden tot de manager.

Succesvolle organisaties creëren mogelijkheden voor hun mensen om het beste uit zichzelf te halen.

You may also like
Benchmark logistiek veranderkunde
Logistieke samenwerking: Menselijke factor sleutel tot succes
Highlights boek Switch – veranderen als verandering moeilijk is

1 Response

  1. Rene

    Absolute waarheid! Je bent echter vaak geneigd in de drukte om toch anders te acteren. De “lusteloze” werknemer zijn taken specifiek te benoemen en niet samen met hem na te denken over de “waarom”, de aanpak en de invulling. Je wilt resultaat zien maar het werkt soms zelfs averechts.

Leave a Reply