Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Optimale processen zijn belangrijk. Maar een optimaal team is minstens net zo belangrijk. Wij ondersteunen teams met (online) coaching, het opzetten of verbeteren van de Dagstart of het inzichtelijk maken / verbeteren van het verandervermogen. Ook meten wij aan de hand van de onderdelen voor succesvolle teams, de status van het team en zetten gerichte interventies in om het team beter te laten presteren.

Hierna zijn onze 4 diensten nader beschreven.

Meer informatie over Teamontwikkeling?

Neem dan nu contact op

1. Online Coaching

Wil je objectief en onafhankelijk sparren of advies? Heb je een management vraagstuk? Dan helpen we je graag. Online. Efficient en vooral effectief.

Werkwijze online coach

  1. We starten eerst met een korte kennismaking (intake);
  2. Belangrijk is dat je een goed doel voor ogen hebt van wat je wil bereiken of oplossen;
  3. Vervolgens hebben we 3 maal overleg (via de telefoon en/of video). Na elk overleg ontvang je aanvullende informatie van mij en ga je aan de slag om te ervaren wat de effecten zijn;
  4. we sluiten af met een evaluatie;

2. Dagstart

De dagstart is zeer doeltreffend en lijkt eenvoudig. Toch vergt het oefening en tips om de dagstart succesvol te krijgen en vooral te houden.

We hanteren het principe voordoen, samen doen, zelf doen. 

Onderdeel van onze inzet is een bewezen en vooral praktisch ebook vol met hints en tips over de Dagstart.

3. Verandervermogen

Een plan is niets waard als er weerstand is. Hoe voorkom je die weerstand? Wat doe je als er toch weerstand ontstaat? We nemen je mee in het vakgebied verandermanagement. Onze rol kan zijn adviseur, sparring-partner of facilitator. 

De basis wordt gevormd door onze ruime ervaring in combinatie met theorie/modellen zoals de 8 stappen van Kotter en het WWK-model (zie afbeelding). We bespreken het belang en nut van betrokken medewerkers en hoe je daar concreet invulling aan geeft.

4. Succesvolle teams

Het is de wens van elke manager dat zijn/haar team soepel samenwerkt en de doelen realiseert. Tevreden klant en tevreden medewerkers dat is waar het om draait. De resultaten zijn dan ‘slechts’ een gevolg.

Wat is hiervoor nodig? Dat is wat we inbrengen aan de hand van de 4 onderdelen die bepalend zijn voor succesvol en wendbaar (agile) team waar presteren en leren hand in hand gaan.

We meten a.d.h.v. een handige (digitale) vragenlijst, koppelen deze resultaten terug en benoemen gezamenlijk verbeteractie. Na verloop van tijd herhalen we de meting en constateren de vooruitgang en waar eventueel aanvullende verbeteracties noodzakelijk zijn.