logistieke kosten

Bottleneck-1 Doorstroom bij kwaliteitscontrole

Leestijd: 2 minuten

Een groothandel in sanitair en klimaatbeheersing heeft een logistieke afdeling van 100 medewerkers.

Vanwege de verwachte groei met 10% orderregels is kritisch gekeken naar de huidige logistieke operatie.

Doel is te bepalen hoe de extra 10% het beste opgevangen kan worden.

Bottleneck-1 Doorstroom bij Kwaliteitscontrole

Het proces is op hoofdlijnen als volgt:
– Inkoop bestelt
– Via vrachtwagen-transport worden goederen bij het ingaande dock ontvangen
– Afhankelijk van de instellingen in het systeem kunnen goederen ingeruimd worden of moeten ze nader gecontroleerd worden. Dit oponthoud is ingecalculeerd om zo de kwaliteit richting klanten te garanderen.

Knelpunten in deze werkwijze zijn:
1. als goederen afgekeurd worden moet Inkoop besluiten wat er met die goederen gedaan wordt. De besluitvorming duurt soms 4 weken, waardoor de goederen tijdelijk in het magazijn opgeslagen worden. Echter het magazijn is al redelijk vol (en wordt voller door de 10% groei) dus soms worden de gangpaden gebruikt en dat heeft negatieve effecten op de productiviteit en veiligheid;

2. het blijkt dat de informatie, op basis waarvan gecontroleerd moet worden, niet altijd correct is, zodat goederen onterecht afgekeurd worden waardoor het proces vertraagt. Gevolg is dat goederen later administratief worden ingeboekt en dus later voor verkoop beschikbaar zijn.

3. de capaciteit van de controle apparatuur is niet toereikend om de hoeveelheid werk aan te kunnen

Gevolg is dat de logistieke prestaties wel gehaald worden maar dat de kosten oplopen.

Verbeteracties

Op papier zijn er 2 makkelijke verbeteracties te benoemen, die in de praktijk lastiger te realiseren zijn:
1. zorg voor juiste controle informatie; echter dit is veel werk en kent een doorlooptijd van bijna 6 maanden;
2. zorg dat Inkoop sneller besluit; echter inkoop is weer afhankelijk van haar leveranciers en Inkoop is zich niet bewust van de problemen die haar werkwijze in het magazijn veroorzaakt.
De derde verbeteractie, de aanschaf van extra apparatuur ter waarde van 30K, wordt door het management goedgekeurd.

Logistieke Healthcheck

Bovenstaande is 1 van de knelpunten in het logistieke proces van deze groothandel. In het rapport Logistieke Healthcheck zijn de andere knelpunten beschreven plus het verbeterplan.

Download gratis hier de volledige logistieke healthcheck.


Vul uw gegevens in de Logistieke Healthcheck te ontvangen

Leave a Reply