Marges onder druk door de WAB, wat te doen?

verbetering productiviteit

Zorgt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor druk op marges?

Leestijd: 3 minuten

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt en heeft tot doel om het aantrekken van vast personeel aantrekkelijker te maken (lees het werken met uitzendkrachten minder aantrekkelijk maken).

Bij bedrijven waar logistiek, transport en supply chain cruciaal zijn betekent dit nogal wat, omdat deze bedrijven veel gebruik maken van uitzendkrachten om onder andere flexibel te zijn en zo pieken in het werk op te vangen.

Marges onder druk?

De extra kosten als gevolg van de WAB gaan zeer waarschijnlijk niet door de klant betaald worden en de marges kunnen in veel gevallen nauwelijks zakken. Harder werken is een optie, maar geen blijvende. Slimmer werken blijft dan over, zodat de productiviteit toeneemt.

Recent hebben we voor een groothandel 2 logistieke processen verbeterd (met 2 teams van elk gemiddeld 40 medewerkers), met als resultaat de significante stijging in productiviteit van beide processen (zie afbeelding 1)

verbetering productiviteit

Afbeelding 1

Mensen maken het verschil

Het is een open deur, maar bij elke verbetering blijkt dat mensen het verschil maken. Als ze met de hakken in het zand gaan heb je een compleet andere uitgangspositie dan wanneer ze openstaan voor vernieuwing. Niet alleen de medewerkers die het proces uitvoeren maar dit geldt ook voor de leidinggevende.

Zorgen dat medewerkers zelf verbeteringen aandragen en meehelpen met de realisatie daarvan blijkt keer op keer tot succes te leiden. Slechte ideeen bestaan niet en fouten maken mag. Dat zijn belangrijke uitgangspunten om het meedenken van medewerkers te bevorderen.

Inzichtelijk maken welke ideeen er zijn en welke opgepakt worden zorgt voor openheid en vertrouwen. Belangrijk is een duidelijke communicatie waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het andere niet.

Het afwijzen van een idee motiveert werknemers juist om met een nieuwe suggestie te komen. Dit verrassende positieve effect van afwijzing blijkt uit onderzoek door dr. Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij onderzocht ideeën die via een ideeënbus van een bedrijf werden ingediend. Werknemers van wie suggesties worden aangenomen hebben juist minder de neiging om nog een keer een nieuw idee in te dienen. (Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 29 apr. 2014)

Verbeter Toolbox

Steeds meer bedrijven gebruiken een professioneel IT-hulpmiddel voor het stimuleren en vastleggen van verbeter-ideeen. Zo’n IT-hulpmiddel is bijvoorbeeld te vinden op www.coimbee.com/nl/ en biedt onder andere functies om een idee net zoals bij Facebook te voorzien van “Leuk” of een idee kan je “Volgen”.

Het soort verbeteringen wat medewerkers aandraagt moet niet alleen op productiviteit gericht zijn, want klanten vragen (eisen) dat er foutvrij gewerkt wordt en dat de doorlooptijd verkort wordt.

Werven en behouden van goede medewerkers, extra belangrijk

Hoewel er veel wordt gesproken over Robotisering en de kans dat dit grote gevolgen heeft voor de logistieke functies, blijft het werven en behouden een pittige en noodzakelijke uitdaging. Ons inziens is de verwachte Robotisering een extra reden om in te zetten op de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Bij voorkeur doen veel medewerkers dit “on the job” en het meewerken aan verbeteringen is een effectieve manier om op te leiden en tevens verbeteringen te realiseren.

Tot slot

Een andere manier om ook op lange termijn los te komen van krappe marges is het vinden van een zogenaamd onderscheidend vermogen, waardoor vergelijking met de concurrentie niet meer mogelijk is. Een unieke oplossing of service daar wil de klant meer voor betalen dan een product of dienst wat iedereen levert. Door medewerkers te betrekken bij het bedenken van verbeteringen, neemt de kans toe dat een product of dienst uniek wordt.