Category

Blog

Lean verlaagt het aantal echtscheidingen

Dat Lean meer is dan een verzameling tools mag ondertussen bekend verondersteld worden. Volgens Jeffrey Liker, die vele boeken over Lean op zijn naam heeft staan, gaat Lean over de 4P’s, te weten Philosophy, Process, People, Problem solving

Lean verlaagt het aantal echtscheidingen

Door medewerkers te betrekken, te prikkelen en door hun ideeen te respecteren ontstaat er een cultuur van continu verbeteren waar iedereen kan vertellen wat hij/zij vindt en dat fouten gezien worden als mogelijkheden voor verbetering. Lean zorgt dus ook voor een lerende organisatie.>>>   read more

Kaizen checklist continu verbeteren met Lean

Lean is meer dan een prachtige verzameling van tools. Het is een filosofie en hulpmiddel voor veranderingen. De echte waarde van Lean zit in het streven naar perfectie via continu verbeteren, eliminatie van verspillingen en waarbij de klantwens centraal staat. De hierna genoemde Kaizen checklist is bedoeld om te ondersteunen in het beter worden in continu verbeteren. Maar eerst een korte introductie wat Kaizen behelst.

Wat is Kaizen?

Kaizen, betekent ‘continue stapsgewijze verbetering’. Kaizen is geen techniek en ook geen set met tools. Kaizen is een attitude en een management-filosofie.>>>   read more

VLM Rapport: Lerend Logistiek Leiderschap bij Volatiliteit

Dat de veranderingen steeds vaker, sneller en complexer worden is ondertussen een open deur. Maar welk antwoord hierbij past, is dat zeker niet.

Vandaar dat de Vereniging Logistiek Management (VLM) een groep van logistiek professionals heeft gevraagd om na te denken over wat Volatiliteit betekent voor Leiderschap en Gedrag. Willem Nooij van VAViA heeft in deze groep de rol van voorzitter op zich genomen.

Volatiliteit, wat is dat?

Volatiliteit is ‘bewegelijkheid’ en wordt veel in de financiele markt gebruikt om de bewegelijkheid van de koers van een aandeel aan te duiden.>>>   read more

Kent de Logistiek manager zichzelf goed?

Vorige week tijdens het jaarcongres VLM (Vereniging Logistiek Managers) vroegen wij in de workshop over het onderwerp Volatiliteit, welke van onderstaande stellingen het meest waar is:

  1. “De logistiek / supply chain manager is niet voldoende geëquipeerd om met de toenemende volatiliteit om te gaan.”
  2. “Wij als logistiekelingen zijn heel vaak reactief bezig”
  3. Logistiek managers zijn te politiek en ik-gericht. Logistiek managers hebben hun werk nodig om zich blij te voelen. Ze zijn resultaatgericht en weinig hulpvaardig.”

16% koos voor 1 en de rest voor 2. Kortom stelling 3 werd niet gekozen, terwijl die stelling de uitkomst was van het profielonderzoek eind 2015 onder 170 logistiek managers .

Zelfkennis is de basis voor verbetering

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. – Socrates

Zelfkennis maakt ons bewust van wie we in essentie zijn, wat ons inspireert, motiveert en drijft. Wanneer we stilstaan bij onze kwaliteiten kunnen we ook ontdekken wat onze ontwikkelingspunten zijn.>>>   read more

Lean : In welke mate passen Nederlandse bedrijven dit toe?

Steeds meer Nederlandse ondernemingen stappen over op het toepassen van de zogenaamde Lean principes

Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van lean inmiddels toepast. Een meerderheid van deze bedrijven bevindt zich nog relatief in de startfase en past de principes nog niet langer dan drie jaar toe. Ruim 30% is drie tot vijf jaar actief en bijna 30% is vijf jaar of langer bezig met lean.

Lean is succesvol in alle organisaties
Op de vraag of Lean resultaten heeft gebracht zijn bijna alle respondenten het volmondig met elkaar eens. Standaardisatie en verbeteren van klanttevredenheid wordt door bijna alle organisaties genoemd, evenals kortere doorlooptijd en hogere leverbetrouwbaarheid.>>>   read more