Category

kennisdelen

Motiveren van laagopgeleide medewerkers: mission impossible ?

Motiveren is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat medewerkers optimaal presteren. Het motiveren van laagopgeleide medewerkers (bijna 2 miljoen werkenden) blijkt moeilijk en daarom is dit TNO onderzoek interessant, mede omdat we in sectoren zoals Logistiek en Productie deze groep medewerkers keihard nodig hebben, ook in de toekomst.

7 Eigenschappen leidinggevenden

Het TNO onderzoek toont 7 eigenschappen die een leidinggevende moet hebben voor een goede inzetbaarheid van medewerkers.

De genoemde eigenschappen zijn op papier eenvoudig maar in de praktijk m.i. lastig mede door de in het onderzoek genoemde passages:>>>   read more

Onzekerheid in de supply chain wegnemen?

Processen verlopen optimaal als er geen onverwachte zaken gebeuren. Elke dag hetzelfde zorgt voor routine en voor 100% kwaliteit. Echter de werkelijkheid is anders. Klanten zijn niet voorspelbaar. Technologische ontwikkelingen zorgen voor bijna ongekende nieuwe mogelijkheden.

Bijgesloten onderzoek van SCM World is alleen al interessant vanwege deze uitspraken

Chief executives can no longer afford to delegate strategic understanding of supply chain operations

The end-game could be a world in which supply-demand balancing is built on embracing uncertainty rather than resisting it.>>>   read more

Lean en Sociale Innovatie in de Logistiek

LSD: de nieuwe drug voor logistiek

LSD is gevaarlijk spul omdat het verslavend is. Het is dan ook opvallend dat de overheid het gebruik stimuleert met subsidies. In de Logistiek wordt LSD steeds vaker gebruikt omdat het een gunstige effect heeft op prestaties van bedrijven en mensen.
(dit artikel is ook geplaatst op de website van het blad Logistiek: http://www.logistiek.nl/carriere-mensen/artikel/2015/4/lsd-de-nieuwe-drug-voor-logistiek-101128639)
De productiviteit van logistieke bedrijven die LSD gebruiken, blijkt gemiddeld 20 procent hoger te liggen tegenover bedrijven die het niet gebruiken. LSD is dan het ‘mengsel’ van Lean, Sociale innovatie en Duurzame inzetbaarheid.>>>   read more

Sociale innovatie in de Logistiek

Sociale innovatie is de tegenhanger van de veel bekendere technologische innovatie.

Sociale innovatie is niet alleen vrij onbekend maar klinkt ook nog eens soft.

Maar de bijdrage is hard meetbaar en meerdere malen aangetoond. prof. Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam is zeer actief op het gebied van onderzoek. Een van zijn conclusies is in bijgaande figuur verwoord, waar de prestaties van bedrijven die sociaal innovatief bezig zijn wordt vergeleken met bedrijf die niet actief zijn op het gebied van sociale innovatie.>>>   read more

Rapport onderzoek Veranderkunde in de Logistiek

Kennis over verandermanagement is cruciaal voor elke logistiek of supply chain manager. Veranderingen zijn immers aan de orde van de dag. De behoefte van klanten wijzigt voortdurend, leveranciers bieden steeds weer nieuwe producten en diensten aan, de overheid blijft komen met nieuwe wet- en regelgeving en de technologische mogelijkheden nemen elke dag toe. Kortom: verandering is de enige constante, verandermanagement is een kernactiviteit.

Behoefte Veranderkunde in de Logistiek

Om de behoefte aan kennis over verandermanagement te vervullen organiseert Logistiek.nl op 23 oktober 2014 samen met BLMC en VAViA de Masterclass Veranderkunde in de Logistiek. In aanloop naar dit evenement zijn deze drie partijen een uitgebreid online onderzoek gestart naar de exacte behoefte aan verandermanagement en de aanwezige kennis en ervaring op dat gebied.>>>   read more

Goed werkoverleg levert geld op

Veel logistieke bedrijven ervaren werkoverleg als een verplicht nummer. “Saai” en “Zonde van mijn tijd” zijn veel gehoorde kreten. Maar het kan anders, zodat werkoverleg tijd bespaart en geld oplevert.

Werkoverleg is een uniek moment om met alle medewerkers tegelijk in gesprek te zijn. Het werkoverleg is een perfecte manier om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de motivatie te verbeteren. Lees onderstaande tips of schrijf je direct in voor de training.

Korte training Werkoverleg

Wil je een praktische training om jouw werkoverleg beter en/of minder saai in te vullen? Schrijf je dan in. De training vindt plaats in Hoofddorp van 09:00 tot 17:00 uur. De kosten zijn 395,- euro excl. BTW.>>>   read more

Koffie voor de verandering

Er moet iets veranderen binnen uw logistieke organisatie. Dus een korte speech of een memo op het prikbord en het is geregeld. Want iedereen zegt netjes ‚ja’….. En toch verandert er niets of te weinig.

Communicatie is te vaak 1-richtingsverkeer. Luisteren en in gesprek gaan zijn lastig en communiceren kost tijd. Dit zijn de veel gehoorde argumenten. Onderzoek van Logistiek.nl geeft aan dat logistiek managers meer willen weten hoe ze beter kunnen communiceren. Tijdens één van de workshops van de Masterclass Veranderkunde in de Logistiek op 23 oktober 2014 laten wij aan de hand van een praktisch model zien,  hoe u effectief en efficiënt communiceert zodanig dat de verandering wel plaatsvindt.>>>   read more

Betrokkenheid medewerkers en de rol van managers

Meer betrokkenheid van medewerkers leidt tot betere prestaties, minder kosten, minder verloop. Veel voordelen dus. Toch blijkt dat het actief sturen door managers op betrokkenheid lastig is. “Geen tijd” is een veel gehoorde kreet.

“Door hun werkgever worden managers nog teveel beoordeeld op financiële resultaten, terwijl zaken als vergrijzing en economische crisis juist vragen om aandacht voor het motiveren van medewerkers,” zegt Nicole Toorenaar, senior consultant bij Aon Hewitt.”>>>   read more

Verslag bedrijfsbezoek ERIKS

Op 24 juni 2014 hebben 14 managers uit de Logistiek een kijkje gekregen in de wereld van ERIKS, hun operatie en verbetertraject. Tevens was er ruimte voor “food for thought” en hebben we via Google Glass een blik in de (nabije?) toekomst kunnen werpen.

Hierbij de highlights zoals ik (Ben van Berkel) dit bedrijfsbezoek ERIKS van 24 juni 2014 beleefd heb.

ERIKS een groots bedrijf!

ERIKS, sinds 2009 onderdeel van SHV, is een in 27 landen mondiaal opererend bedrijf wat met 7500 medewerkers in 2013 een omzet realiseerde van €1,8 miljard, waarbij het merendeel van de omzet uit de US blijkt te komen. Een bedrijf dat zich wil profileren als innovatieve dienstverlener.ERIKS bedrijfsbezoek>>>   read more

Gezondheid Logistiek blijft achter

Acht van de tien werkgevers beschouwen mentale gezondheid als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Vier van de tien Nederlandse bedrijven treffen daadwerkelijk preventiemaatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers. De sectoren die het hoogst scoren, zijn onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren.

Werkgevers die geen actie ondernemen op het terrein van mentale gezondheid doen dat onder meer omdat ze niet weten of maatregelen wel effectief zijn en of de baten wel opwegen tegen de kosten. Inzicht hierin kan bevorderen dat dergelijk gezondheidsbeleid wel wordt uitgevoerd.De enquête , uitgevoerd in opdracht van de ministeries van VWS en SZW, laat zien dat de maatregelen die werkgevers treffen zeer divers zijn. Ze variëren van persoonlijke ontwikkelplannen, coaching, health-checks, aandacht voor balans tussen werk en privé, tot programma’s om stress te verminderen, yoga, e-health of andersoortige structurele mentale gezondheidsprogramma’s.>>>   read more

1 2 3 5