Advies verbeterpotentieel exporteur

Klant Exporteur
Plaats Nederland
Scope Of Work Advies verbeterpotentieel Supply Chain
Periode voorjaar 2015

Project gegevens

In een export organisatie van ongeveer 150 medewerkers hebben we via interviews (met o.a. Inkoop, Verkoop, Logistiek) en vragenlijsten bepaald of en welke verbeteringen in de Supply Chain mogelijk waren.

De verwachte besparing van ongeveer 400K-800K per jaar plus de aanpak om die te realiseren hebben we besproken met directie en medewerkers en wordt opgepakt.

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

Logistieke Healthcheck

WWK-model

Lean

OCAI Cultuurdiagnose

Besparingspotentieel

Betrokkenheidsmodel

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid tools.

Met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Quinn & Cameron wordt helder wat de huidige en gewenste cultuur is

Aan de hand van diverse kenmerken (o.a. aantal medewerkers, ziekteverzuim, klanttevredenheid, tevredenheid medewerkers) wordt berekend wat de mogelijke productiviteitsverbetering is en die besparing wordt uitgedrukt in euro’s

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers