Succesvol verandermanagement

Veranderingen binnen organisaties komen veel voor. Wij denken dat ze nog vaker gaan voorkomen omdat dat wereld dynamischer is geworden en daarmee is de complexiteit van veranderingen ook toegenomen.

Agile, wendbaarheid, scrum zijn daarom kreten die tegenwoordig regelmatig gebruikt worden. De kracht van vele kleine verbeteringen is dat er sneller resultaat geboekt wordt. Als dat gebeurt op een manier dat medewerkers betrokken worden zorgt dat voor blijvend resultaat en wordt ‘weerstand’ (een typisch verandermanagement onderwerp) nauwelijks meer een issue. Dit proces van Continu Verbeteren verdient de voorkeur boven episodische en grootschalige verandertrajecten.

Verandermanagement wat is dat

In essentie is verandermanagement: Het beheersen of managen van veranderingen.
Het succesvol initieren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering, daarover gaat verandermanagement.

Maar hoe pak je dat aan? Wie betrek je?

Weerstand medewerkers

Een veel gestelde vraag is “hoe krijg ik ze mee”. Het woord “ik” en “ze” zijn in deze vraag interessant. verandermanagement motiveren medewerkersWant blijkbaar wil iemand iets (“ik”) wat een ander (“ze”) niet wil. Dit wordt dan weerstand genoemd en over het omgaan met weerstand zijn ondertussen al veel boeken verschenen.

De oplossing zit in het feit dat iemand wil veranderen als hij/zij vroegtijdig betrokken wordt en snapt waarom de verandering nodig. Maar ook de verandering wil en in staat is om te veranderen. Het model weten/willen/kunnen helpt om inzicht te krijgen

Stakeholder management

De eerste vraag is natuurlijk: wie zijn er bij dit verandertraject betrokken? Dit kunnen de mensen zijn die in het project- of veranderteam zitten, maar ook degene die straks met de resultaten aan de slag gaan.

Een goed overzicht van deze zogenaamde stakeholders is stap 1. Stap 2 is het actief bewerken van deze stakeholders via een uitgekiend interventieplan. Meer over stakeholder management

10 tips voor een succesvolle verandering

1 Maak duidelijk waarom de verandering nodig is
2 Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal moeten werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn
3 Betrek zoveel mogelijk medewerkers; beter nog zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn
4 Boek succes, hoe klein dan ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creeert (meer) betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team
5 Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk
6 Wees als manager een voorbeeld. Stel dat de verandering tot doel heeft klantgerichter te werken, zet dan niet je auto op de klanten-parkeerplaats (niet lachen maar het gebeurt)
7 Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en niet in discussie.
8 Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag. Accepteer dat je 3 stappen vooruit doet en 1 terug.
9 Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid)
10 Bied kaders waarin mensen aan de slag mogen. Faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen. Loslaten dus.

Meer weten? Neem contact met ons op