Stakeholder management

Bij een verandering in een team, afdeling of bedrijf zijn mensen, bedrijven, instanties betrokken. Zij hebben belang bij (pos/neg) en invloed op (pos/neg) deze verandering.

Dit noemen we stakeholders

Een stakeholder krijgt iets als gevolg van een verandertraject, denk aan: meer/minder werk, nieuwe/vervallen mogelijkheden, functie, status, inkomen, waardering

Een verandering is succesvol (effectief) als de Kwaliteit voldoet en als de Acceptatie plaatsvindt. De wet van Maier:  E = K * A

Stakeholders zijn nodig om de juiste kwaliteit te bepalen en te realiseren. Stakeholders bepalen de Acceptatie.

Kortom een goed overzicht en management (dus geen eenmalig maar regelmatig terugkerende activiteit) van alle stakeholders is noodzakelijk voor een succesvolle verandering.

Hoe maak je een stakeholder analyse

  1. Inventariseer, bij voorkeur met je veranderteam wie mogelijke stakeholders zijn. Benoem enkele kenmerken, kijk uit want je kan heel veel info per stakeholder gaan verzamelen, maar het moet wel relevant en praktisch blijven.
  2. Bepaal, bij voorkeur met je veranderteam, per stakeholder het belang bij en de invloed op de verandering
    1. Belang bij: in welke mate (pos/neg) deze stakeholder voordelen heeft (of ziet) bij de verandering. -5: geen enkel belang, 0 is neutraal, 5 is heel veel belang
    2. Invloed op:  in welke mate (pos/meg) deze stakeholder invloed heeft op het proces en het resultaat van de verandering. -5: geen enkele invloed (kan evt weg uit overzicht, 0 is neutraal, 5 is heel veel invloed
    3. Per stakeholder kan je vastleggen waarom welk belang, invloed er is. In de tijd zullen de waardering per belang en invloed gaan veranderen door gerichte acties die gaan plaatsvinden n.a.v. deze inventarisatiestakeholder management
    4. Het overzicht kan je verrijken door te benoemen in welke mate de stakeholders snappen (‘weten’) waarom de verandering plaatsvindt, in welke mate ze het ‘willen’ en in welke mate ze ‘kunnen’ veranderen. Weten/Willen/Kunnen model

Hoe doe je stakeholder management

Nu je weet wie je stakeholders zijn kan je actief gaan bewerken. Denk aan informeren, raadplegen, betrekken, overhalen, negeren, volgen of als ambassadeur gebruiken. Hoe en wanneer je dat doet is geheel afhankelijk van de situatie.

Voor meer informatie: zie interventies

bron: https://hennyportman.files.wordpress.com/2014/11/dia2.jpg

Door: