Category

Blog

Het schrift van Lionel Messi

Het schrift lag er al een tijdje en zag er beduimeld uit. Een snelle blik leerde dat dit het schrift van Emma was. Het waren haar aantekeningen die ze heeft gemaakt toen ze net in dienst was. Nu is het schrift door Joris in gebruik. Hij is net in dienst en heeft veel aan de notities en werkinstructies van Emma.

Lionel Messi zal ook een schrift hebben met notities. Misschien gebruikt hij het schrift nu niet meer, maar vroeger zal hij er vast wel eens in gebladerd hebben. Ook Messi traint, net zoals Emma en Joris, om beter te worden.>>>   read more

Impressie bedrijfsbezoek Flora Holland 19-2-2016

Flora Holland

bedrijfsbezoek Flora Holland door VAViARegelmatig organiseert VAViA bedrijfsbezoeken met als doel kennis delen en elkaar inspireren.

Op 19-2-2016 waren we met 30 andere deelnemers te gast bij Flora Holland, lokatie Rijnsburg. Om het werkproces in actie te zien begon dit bezoek om 07:00 uur.

Flora Holland en Lean

Flora Holland is natuurlijk geen onbekende speler. De volgende cijfers geven een goede indruk van het bedrijf:
omzet 4,5 miljard euro
4.500 leden, waarvan
631 internationaal
2.400 klanten
ruim 3.000 medewerkers
12,5 miljard bloemen en planten per jaar (stuks)
50 miljoen stuks per dag
20.000 soorten
38 klokken
110.000 transacties per dag
2,6 miljoen m2 veilinggebouw (400 voetbalvelden)
130.000 m2 koelcel (20 voetbalvelden)>>>   read more

Vacature adviseur Logistiek, Productie en Supply Chain

VAViA is als specialist in project- en verandermanagement actief bij bedrijven waar Logistiek, Productie en Supply Chain een cruciale rol spelen. Vanwege de toenemende vraag naar onze expertise zijn wij op zoek naar een adviseur op het gebied van Logistiek, Productie en Supply Chain.

Veel van onze klanten hebben behoefte aan een inhoudelijk advies over de gewenste inrichting van de Logistiek, Productie en Supply Chain. Je werkt samen met de klant aan een inhoudelijk passende oplossing en hebt oog hoe die oplossing succesvol gerealiseerd en geïmplementeerd kan worden.>>>   read more

Kan een dubbeltje een kwartje worden ?

In de sektor Logistiek (Vervoer en Opslag) maar ook bij bedrijven waar Logistiek een belangrijk onderdeel is werken vaak mensen die ‘lager opgeleid’ zijn. Geen leuke naam wellicht, maar het is de naam voor de groep van ongeveer 22% van de totaal 7 miljoen werkende Nederlanders. Concreet bestaat de groep uit mensen met vmbo / mbo-1 als hoogste diploma.

Een grote groep dus. Een groep die nu en in de toekomst nodig is. Om inzetbaar en gekwalificeerd te blijven zal scholing en ontwikkeling moeten plaatsvinden.>>>   read more

Logistiek en Verandermanagement, seminar 8-10-2015

Op 8 oktober 2015 waren ruim 60 logistieke professionals bijeen in de Kroon Amersfoort. Met als key-note sprekers Jack van der Veen en Ben Tiggelaar.

Een paar interessante en opvallende zaken.

Lean en ketensamenwerking

Gedurende het betoog van Jack van der Veen (Hoogleraar SCM Nijenrode) stelde hij het publiek de vraag wat de aanpak moet zijn om tot betere prestaties te komen, waarbij er 3 opties waren:

a. via het streven naar resource efficiency

b. via het streven naar flow efficiency

c. een combinatie van beide

Opvallend vond ik dat een groot aantal logistiek professionals kozen voor optie 1, terwijl de literatuur van onder andere Lean laat zien dat optie 2 de beste is. Sterker nog het streven naar resource efficiency ontneemt alle mogelijkheden tot innovatie en creativiteit.>>>   read more

Klachten over managers

Droeve resultaten n.a.v. onderzoek bij meer dan 1.000 medewerkers.

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit gewaardeerd worden en de helft van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit positieve feedback krijgen van hun leidinggevende.

Daarnaast geeft 20% aan te weinig contact met hun leidinggevende te hebben en geeft 40% aan dat men zelden tot nooit inspraak heeft.

‘Wat vooral bleek uit de verzamelde data van het onderzoek’, volgens Interact, het consultancybureau dat de enquete onder ruim 1000 werknemers afnam, ‘is dat de meerderheid van de leiders op de cruciale momenten niet in staat is om zijn mensen betrokken te houden.>>>   read more

Innoveren in de Logistiek, de stand van zaken

In bijgaand white paper is aangeven hoe logistieke bedrijven zoals Kooy Transport, DHL en Mooy Logistics innoveren.

Enkele interessante citaten uit dit white paper:

Volberda pleit ervoor de lagere logistieke functies op te waarderen, om ze zo toekomstbestendiger te maken.

In de Nederlandse logistiek hebben we de afgelopen jaren het omgekeerde gezien: bedrijven kozen vaak voor ‘deskilling’; er werden vooral mensen gezocht met een lage opleiding die tegen een laag salaris bereid waren eenvoudig werk te doen. Als er dan tegelijk wel flink wordt geïnvesteerd in technologie, dan gaat het mis.>>>   read more

Motiveren van laagopgeleide medewerkers: mission impossible ?

Motiveren is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat medewerkers optimaal presteren. Het motiveren van laagopgeleide medewerkers (bijna 2 miljoen werkenden) blijkt moeilijk en daarom is dit TNO onderzoek interessant, mede omdat we in sectoren zoals Logistiek en Productie deze groep medewerkers keihard nodig hebben, ook in de toekomst.

7 Eigenschappen leidinggevenden

Het TNO onderzoek toont 7 eigenschappen die een leidinggevende moet hebben voor een goede inzetbaarheid van medewerkers.

De genoemde eigenschappen zijn op papier eenvoudig maar in de praktijk m.i. lastig mede door de in het onderzoek genoemde passages:>>>   read more

Resultaten onderzoek Veranderkunde in de Logistiek 2015

Logistiek.nl, BLMC en VAViA hebben, net zoals in 2014, samen onderzoek gedaan naar de kennis en ervaring van logistiek professionals op het gebied van verandermanagement. Het onderzoek laat zien dat zij voornamelijk worstelen met de ‘zachte’ kant van verandermanagement.

Het onderzoek is in totaal ingevuld door 144 mensen, waarvan 54 procent een managementfunctie in logistiek, supply chain of operations bekleedt.

In het laatste deel van het onderzoek is de vraag gesteld welke onderwerpen niet mogen ontbreken op het seminar Veranderkunde voor Logistiek Professionals. Communicatie staat op één (87 procent), op ruime afstand gevolgd door thema’s als leiderschap (72 procent) of omgang met weerstand (67 procent). Ook hieruit blijkt weer dat met name de ‘zachte’ kant van verandermanagement de grootste uitdagingen oplevert. De behoefte aan kennis over projectplanning (46 procent) en het opstellen en beheren van budgetten (28 procent) is veel minder groot. Logistiek professionals beschikken over voldoende competenties op dit vlak.>>>   read more

Onzekerheid in de supply chain wegnemen?

Processen verlopen optimaal als er geen onverwachte zaken gebeuren. Elke dag hetzelfde zorgt voor routine en voor 100% kwaliteit. Echter de werkelijkheid is anders. Klanten zijn niet voorspelbaar. Technologische ontwikkelingen zorgen voor bijna ongekende nieuwe mogelijkheden.

Bijgesloten onderzoek van SCM World is alleen al interessant vanwege deze uitspraken

Chief executives can no longer afford to delegate strategic understanding of supply chain operations

The end-game could be a world in which supply-demand balancing is built on embracing uncertainty rather than resisting it.>>>   read more