Category

Blog

VLM Rapport: Lerend Logistiek Leiderschap bij Volatiliteit

Dat de veranderingen steeds vaker, sneller en complexer worden is ondertussen een open deur. Maar welk antwoord hierbij past, is dat zeker niet.

Vandaar dat de Vereniging Logistiek Management (VLM) een groep van logistiek professionals heeft gevraagd om na te denken over wat Volatiliteit betekent voor Leiderschap en Gedrag. Willem Nooij van VAViA heeft in deze groep de rol van voorzitter op zich genomen.

Volatiliteit, wat is dat?

Volatiliteit is ‘bewegelijkheid’ en wordt veel in de financiele markt gebruikt om de bewegelijkheid van de koers van een aandeel aan te duiden.>>>   read more

Kent de Logistiek manager zichzelf goed?

Vorige week tijdens het jaarcongres VLM (Vereniging Logistiek Managers) vroegen wij in de workshop over het onderwerp Volatiliteit, welke van onderstaande stellingen het meest waar is:

  1. “De logistiek / supply chain manager is niet voldoende geëquipeerd om met de toenemende volatiliteit om te gaan.”
  2. “Wij als logistiekelingen zijn heel vaak reactief bezig”
  3. Logistiek managers zijn te politiek en ik-gericht. Logistiek managers hebben hun werk nodig om zich blij te voelen. Ze zijn resultaatgericht en weinig hulpvaardig.”

16% koos voor 1 en de rest voor 2. Kortom stelling 3 werd niet gekozen, terwijl die stelling de uitkomst was van het profielonderzoek eind 2015 onder 170 logistiek managers .

Zelfkennis is de basis voor verbetering

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. – Socrates

Zelfkennis maakt ons bewust van wie we in essentie zijn, wat ons inspireert, motiveert en drijft. Wanneer we stilstaan bij onze kwaliteiten kunnen we ook ontdekken wat onze ontwikkelingspunten zijn.>>>   read more

Lean : In welke mate passen Nederlandse bedrijven dit toe?

Steeds meer Nederlandse ondernemingen stappen over op het toepassen van de zogenaamde Lean principes

Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van lean inmiddels toepast. Een meerderheid van deze bedrijven bevindt zich nog relatief in de startfase en past de principes nog niet langer dan drie jaar toe. Ruim 30% is drie tot vijf jaar actief en bijna 30% is vijf jaar of langer bezig met lean.

Lean is succesvol in alle organisaties
Op de vraag of Lean resultaten heeft gebracht zijn bijna alle respondenten het volmondig met elkaar eens. Standaardisatie en verbeteren van klanttevredenheid wordt door bijna alle organisaties genoemd, evenals kortere doorlooptijd en hogere leverbetrouwbaarheid.>>>   read more

Het schrift van Lionel Messi

Het schrift lag er al een tijdje en zag er beduimeld uit. Een snelle blik leerde dat dit het schrift van Emma was. Het waren haar aantekeningen die ze heeft gemaakt toen ze net in dienst was. Nu is het schrift door Joris in gebruik. Hij is net in dienst en heeft veel aan de notities en werkinstructies van Emma.

Lionel Messi zal ook een schrift hebben met notities. Misschien gebruikt hij het schrift nu niet meer, maar vroeger zal hij er vast wel eens in gebladerd hebben. Ook Messi traint, net zoals Emma en Joris, om beter te worden.>>>   read more

Impressie bedrijfsbezoek Flora Holland 19-2-2016

Flora Holland

bedrijfsbezoek Flora Holland door VAViARegelmatig organiseert VAViA bedrijfsbezoeken met als doel kennis delen en elkaar inspireren.

Op 19-2-2016 waren we met 30 andere deelnemers te gast bij Flora Holland, lokatie Rijnsburg. Om het werkproces in actie te zien begon dit bezoek om 07:00 uur.

Flora Holland en Lean

Flora Holland is natuurlijk geen onbekende speler. De volgende cijfers geven een goede indruk van het bedrijf:
omzet 4,5 miljard euro
4.500 leden, waarvan
631 internationaal
2.400 klanten
ruim 3.000 medewerkers
12,5 miljard bloemen en planten per jaar (stuks)
50 miljoen stuks per dag
20.000 soorten
38 klokken
110.000 transacties per dag
2,6 miljoen m2 veilinggebouw (400 voetbalvelden)
130.000 m2 koelcel (20 voetbalvelden)>>>   read more

Vacature adviseur Logistiek, Productie en Supply Chain

VAViA is als specialist in project- en verandermanagement actief bij bedrijven waar Logistiek, Productie en Supply Chain een cruciale rol spelen. Vanwege de toenemende vraag naar onze expertise zijn wij op zoek naar een adviseur op het gebied van Logistiek, Productie en Supply Chain.

Veel van onze klanten hebben behoefte aan een inhoudelijk advies over de gewenste inrichting van de Logistiek, Productie en Supply Chain. Je werkt samen met de klant aan een inhoudelijk passende oplossing en hebt oog hoe die oplossing succesvol gerealiseerd en geïmplementeerd kan worden.>>>   read more

Kan een dubbeltje een kwartje worden ?

In de sektor Logistiek (Vervoer en Opslag) maar ook bij bedrijven waar Logistiek een belangrijk onderdeel is werken vaak mensen die ‘lager opgeleid’ zijn. Geen leuke naam wellicht, maar het is de naam voor de groep van ongeveer 22% van de totaal 7 miljoen werkende Nederlanders. Concreet bestaat de groep uit mensen met vmbo / mbo-1 als hoogste diploma.

Een grote groep dus. Een groep die nu en in de toekomst nodig is. Om inzetbaar en gekwalificeerd te blijven zal scholing en ontwikkeling moeten plaatsvinden.>>>   read more

Logistiek en Verandermanagement, seminar 8-10-2015

Op 8 oktober 2015 waren ruim 60 logistieke professionals bijeen in de Kroon Amersfoort. Met als key-note sprekers Jack van der Veen en Ben Tiggelaar.

Een paar interessante en opvallende zaken.

Lean en ketensamenwerking

Gedurende het betoog van Jack van der Veen (Hoogleraar SCM Nijenrode) stelde hij het publiek de vraag wat de aanpak moet zijn om tot betere prestaties te komen, waarbij er 3 opties waren:

a. via het streven naar resource efficiency

b. via het streven naar flow efficiency

c. een combinatie van beide

Opvallend vond ik dat een groot aantal logistiek professionals kozen voor optie 1, terwijl de literatuur van onder andere Lean laat zien dat optie 2 de beste is. Sterker nog het streven naar resource efficiency ontneemt alle mogelijkheden tot innovatie en creativiteit.>>>   read more

Klachten over managers

Droeve resultaten n.a.v. onderzoek bij meer dan 1.000 medewerkers.

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit gewaardeerd worden en de helft van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit positieve feedback krijgen van hun leidinggevende.

Daarnaast geeft 20% aan te weinig contact met hun leidinggevende te hebben en geeft 40% aan dat men zelden tot nooit inspraak heeft.

‘Wat vooral bleek uit de verzamelde data van het onderzoek’, volgens Interact, het consultancybureau dat de enquete onder ruim 1000 werknemers afnam, ‘is dat de meerderheid van de leiders op de cruciale momenten niet in staat is om zijn mensen betrokken te houden.>>>   read more

Innoveren in de Logistiek, de stand van zaken

In bijgaand white paper is aangeven hoe logistieke bedrijven zoals Kooy Transport, DHL en Mooy Logistics innoveren.

Enkele interessante citaten uit dit white paper:

Volberda pleit ervoor de lagere logistieke functies op te waarderen, om ze zo toekomstbestendiger te maken.

In de Nederlandse logistiek hebben we de afgelopen jaren het omgekeerde gezien: bedrijven kozen vaak voor ‘deskilling’; er werden vooral mensen gezocht met een lage opleiding die tegen een laag salaris bereid waren eenvoudig werk te doen. Als er dan tegelijk wel flink wordt geïnvesteerd in technologie, dan gaat het mis.>>>   read more