Lean en Leiderschap

Lean gaat over het creëren van waarde voor de klant door processen optimaal in te richten. Lean heeft daarvoor de kennis en kunde van medewerkers nodig. Niet alleen van management, niet alleen van stafadviseurs en Lean experts, maar vooral van de medewerkers die dagelijks met het proces werken.

En daarom gaat Lean ook over Leiderschap en Teamontwikkeling.

Lean leiderschap teamontwikkeling

Lean en Leiderschap

De term leider roept snel het beeld van een krachtige, visionair en succesvolle man (sorry dames) op.

Kenmerkend aan Lean leiders is dat ze graag rondlopen op de werkvloer. Hun stijl is coachend in plaats van belerend. Ze zijn bescheiden en durven zich kwetsbaar op te stellen; ze geven toe dat ze soms falen en nog veel moeten leren. Ze nemen wel degelijk actief en resultaatgericht de leiding, maar vanuit de gedachte om te dienen en constant aan te zetten tot ontwikkeling en verbetering. Ze zijn ook gedreven en vragen door naar de echte oorzaak van een probleem (5xWhy) en ze weten exact wat de klant verwacht en wat dit betekent voor de processen, niet alleen van hun afdeling maar ook voor de rest van de organisatie.

Om er voor te zorgen dat medewerkers met verbetersuggesties komen is het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen. Lean leiders zorgen hiervoor en het mooie van Lean is dat verbeteren en leren (want medewerkers gaan dingen doen die ze niet eerder hebben gedaan) hand in hand gaan.

Lean en Teamontwikkeling

Een proces wordt veelal door een groep van mensen uitgevoerd en dat noemen we een team of afdeling. Een team ontwikkelt zich in de loop van de tijd wat betreft fasen (Tuckman) en wat betreft niveau (Lingsma).

Een beginnend team kijkt erg naar de leider en is daarvan nog afhankelijk. De voordelen van Lean zullen hier nog niet groot zijn. Naarmate een team meer volwassen wordt, en daar helpt Lean bij, zal de bijdrage van dit team aan betere prestaties toenemen.

Teamontwikkeling Succesvolle teams