Diverse opdrachten ERIKS

eriks verbeterproject logistiek
Klant ERIKS
Plaats Alkmaar
Scope Of Work diverse opdrachten
Periode 2010 tm 2015

Project gegevens

ERIKS is een technische groothandel, ontstaan in Alkmaar en ondertussen wereldwijd actief. Voor ERIKS hebben we naast een logistiek verbeterproject diverse andere opdrachten gedaan, zoals:

1. met 2 van 8 teams aan de slag om de werkwijze rondom ‘voorkeursleveranciers’ te verbeteren. En tevens bekijken of de 2 teams daadwerkelijk beter gaan presteren dan de andere 6 teams, wat ook het geval bleek.

2. voor de groep van ‘projectleiders’ een bijeenkomst van dag georganiseerd met als doel om een gemeenschappelijke visie voor dat team te ontwikkelen.

3. voor de groep van ‘business process managers’ 3 trainingen georganiseerd om beter te worden in ‘change management’ zodat de groep in staat is om meer projecten te kunnen realiseren en zodanig dat de resultaten succesvol en blijvend zijn.

Het gevoel is bevestigd dat het loont om mensen te betrekken. Ten opzichte van de andere afdelingen zijn de resultaten, van de groep waarmee we gewerkt hebben, zichtbaar verbeterd.

Manager Administrative Logistics