Weerstand bij veranderingen wegnemen en voorkomen

“Verandering is de enige constante” is ondertussen een open deur. De kunst om succesvol te veranderen beheerst niet iedere manager en dat zou gegeven de open deur wel moeten.

De modellen en aanpak om succesvol te kunnen veranderen zijn op zich niet moeilijk, de uitvoering is dat vaak wel. Wat maakt succesvol veranderen lastig. Zo lastig dat veel veranderprojecten niet succesvol zijn.

weerstand bij verandering

Wat maakt een verandering zo moeilijk?

Er zijn veel zaken die bijdragen aan een succesvolle verandering, zoals een helder en inspirerend doel, duidelijke kaders en het vieren van succes. Alle tips staan hier op een rij. In de praktijk is het grote struikelblok de rol van manager (leidinggevende). Hij zal nl. ruimte moeten geven zodat medewerkers, binnen de door hem gestelde kaders, komen met oplossingen. En de manager moet dus niet zelf met oplossingen komen want dat heeft weerstand tot gevolg en vaak als resultaat als ‘Ja zeggen en nee doen”.

Weerstand bij veranderingen voorkomen

Onderstaand WWK-model helpt bij het inzichtelijk krijgen hoe de diverse betrokkenen tegen een verandertraject aankijken.

Weten

Als iemand begrijpt waarom de verandering nodig is en snapt wat dit voor hem betekent dan is een groot deel van de onduidelijkheid bij medewerkers weggenomen. Of iemand het eens is, is hier nog niet relevant

Willen

Als iemand vertrouwen heeft in het doel van de verandering en de weg er naar toe, dan neemt bereidheid toe. Als iemand merkt dat collega’s ook positief zijn en iemand wordt betrokken dan neemt de bereidheid verder toe.  

Kunnen

Als je weet waarom de verandering nodig is en je wil die verandering dan moet je het nog wel kunnen qua kennis en vaardigheden. En je moet de tijd en ruimte en middelen krijgen om de verandering je eigen te maken

weerstand medewerkers

Effectieve aanpak voor beïnvloeden van gedrag

Aan welke voorwaarden moet een een effectieve aanpak voor het beïnvloeden van gedrag voldoen? De Britse psycholoog Thomas Webb heeft een studie gemaakt van 85 interventies om gedrag te beïnvloeden. Of ze succesvol zijn, hangt allereerst af van de vraag of ze gebaseerd zijn op een wetenschappelijke theorie.

Van alle wetenschappelijke theorieën blijkt vervolgens de Theory of Planned Behavior van Icek Ajzen met afstand het meest succesvol te zijn. Deze theorie – de basis voor het door VAViA ontwikkelde WWK-model voor het succesvol realiseren van verbeterprojecten – stelt dat bewust menselijk gedrag gestuurd wordt door 3 soorten overwegingen:

1. Waar leidt dit gedrag toe?
Gedragsovertuigingen zijn de overtuigingen die we hebben rond de resultaten van specifiek gedrag. Gezamenlijk bepalen deze gedragsovertuigingen onze houding tegenover gedrag.

2. Wat vinden anderen van dit gedrag?
Belangrijk zijn onze overtuigingen over de mening van anderen over het gewenste gedrag, bijvoorbeeld van collega’s, familie of vrienden. Mensen houden daarmee rekening omdat ze nu eenmaal bij een groep willen horen. Samen vormen deze overtuigingen de sociale norm.
3. Kan ik dit ook echt?
Controleovertuigingen zijn onze overtuigingen over de vraag of we in staat zijn om het gewenste gedrag daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dat heeft alles te maken met het zelfbeeld en de angst van mensen.

Deze drie factoren leiden tot een gedragsintentie: een voornemen tot specifiek gedrag.

Meten van weerstand bij veranderingen

Via het WWK-model kan een eerste indruk achterhaald worden hoe de diverse betrokkenen (stakeholders) bij een verandering, tegen de verandering aan kijken.

Dit kan gedetailleerder met behulp van de speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst, de SuccesGPS.

SuccesGPS

Homeostase zorgt voor terugval in oude gedrag

Herken dat je dat mensen wel hun gedrag veranderen maar na korte tijd weer hun oude gedrag vertonen. Dit wordt verklaard door homeostase en de oplossing ligt onder andere in feedback, het doorbreken van de routines en het hebben van geloof en vertrouwen. Niet makkelijk dus. Stoppen met roken, drinken en afvallen zijn bekende voorbeelden, maar bekijk ook eens dit filmpje hoe ‘eenvoudig’ een andere manier van fietsen eigenlijk is…..