Waar gaat VAViA voor?

VAViA wil concreet bijdragen aan het Plezier dat mensen in hun werk hebben. En omdat VAViA vaak actief is bij bedrijven waar Logistiek, Productie en Supply Chain een belangrijke rol speelt, richten wij ons op die groep.

Plezier is een factor die van veel zaken afhankelijk is. Een andere maatstaf waar VAViA zich op richt is de mate van Betrokkenheid die een medewerker ervaart, omdat Betrokkenheid een belangrijke succesfactor is en de basis voor meer Plezier is. Maar de meting die het CBS naar Arbeidsomstandigheden doet is interessanter.

Betrokkenheid Plezier

De metingen van zelf beslissen (‘autonomie’) en oplossingen bedenken zijn indicatoren die passen bij ons doel dat medewerkers meer plezier in het werk hebben. Opvallend is de lage scores op beide indicatoren van de sector Vervoer en Opslag ten opzichte van het totaal en daar gaat VAViA zich met name richten.

Ook het Werkvermogen in de logistiek blijkt lager dan gemiddeld te scoren.

Dit doel is ook passend bij onze werkwijze genaamd Schatgraven en Sociale Innovatie.

Hoe wil VAViA dit doel realiseren?

– in de opdrachten die wij doen

– via VLM, Dinalog

– via artikelen op Logistiek.nl

– via ambassadeurs

– via de groei van ons bedrijf VAViA

 

De sector Vervoer en Opslag telt ongeveer 400.000 medewerkers volgens CBS. Het aantal mensen dat werkzaam is in Logistiek, Productie, Supply Chain ligt rond de 800.000 volgens de Topsector Logistiek.ontwikkelingen logistiek

Heb je ideeën en/of suggesties?  Doe je mee ?